Obavijest br.45/21

Berba maslina je uglavnom završila. Trenutno smo u kišnom periodu dok je vrijeme relativno povoljnih temperatura za razvoj gljivičnih bolesti ponajprije paunovog oka na maslini. Promjena boje lista kod listopadnih voćaka je ponegdje nastupila. Već sada je potrebno je planirati zaštitu sredstvima na bazi bakra kako bi se što više smanjio infektivni i prezimljujući potencijal bolesti te ujedno i dezinficirale i zaštitile rane na stablima prouzrokovane berbom, opadanjem lista i sl. Sa zaštitom bakrenim sredstvima valja pričekati samo tamo gdje je list još vidno zelen i u dobroj kondiciji kako bi voćka što više asimilirala. Ovim tretman om suzbijamo gljivične ali i bakterijske bolesti, posebno rak masline (Pseudomonas savastanoi) koja posljednjih godina postaje sve veći problem. U ovoj fazi možemo koristiti ispod navedena sredstva i za vinograde, voćnjake i maslinike:

  • Neoram WG, 0,2 – 0,3%
  • Nordox 75 WG, 0,1 – 0,15%,
  • Cuprablau Z, 0,3%
  • Kupropin WP, 0,3 – 0,75%
  • Rame Caffaro WP, 0,4 – 0,8%,
  • Champion 50 WG, 0,2 – 0,25% 
  • Bordoška juha Caffaro 20 WP ili 20 WP Manica, 0,75 – 1,5%

Sva navedena sredstva dozvoljena su i u ekološkoj proizvodnji.

U vinogradima, osobito onima kod kojih je bilo problema sa pepelnicom, potrebno je uz bakreno sredstvo iz istog razloga dodati i sredstvo na bazi sumpora u količini cca 3 – 4 kg/ha. Na raspolaganju su sredstva COSAVET DF, CHROMOSUL 80, THIOVIT JET, KALINOSUL 80 WG, KOSSAN WG, KUMULUS DF, SULGRAN, SULFOLAC 80 WG, SUMPOR SC-80, BRIMFLO SC, SUMPOR WG-80, MICROTHIOL SPECIAL DISPERS.

Navedene koncentracije odnose se na teoretsku potrošnju vode 1000 l/ha. U slučaju rada modernim atomizerima, te ovisno o volumenu krošnji, potrošnju vode moguće je smanjiti na 400 – 600 l/ha, ali tada je potrebno povećati koncentraciju za onoliko za koliko se smanjila količina vode. Npr. Ako pri prskanju sa 1000 l vode/ha koristimo koncentraciju Nordox 0,15 % ili 1,5 kg/ha, tada ćemo pri uporabi 500 l vode/ha (dva puta manje) povećati koncentraciju za dva puta, te koristiti 0,3 % ili opet 1,5 kg/ha sredstva. Ukoliko se ne pridržavamo navedenoga, može doći do značajne poddozacije sredstva!

Upućujemo i na pregled i konzervaciju atomizera nakon prskanja kako zimi ne bi došlo do smrzavanja i oštećenja.