O projektu

Projekt PESCAR

Pesticide Control and Reduction je jedan od projekata prekogranične suradnje (Interreg IPA Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.- 2020.) koji sufinancira Europska unija (ukupni iznos projektnog budžeta je 601.639,26 EUR). Projekt je započeo 1. srpnja 2017. godine i trajati će do 31. prosinca 2019. godine.

Posljednjih nekoliko desetljeća na području koje je obuhvaćeno projektom primijećena je pojačana upotreba pesticida a njihovo suvišno i nekontrolirano korištenje pesticida uzrokuje ozbiljna onečišćenja okoliša, prirode, hrane i ljudskog zdravlja stoga je nužno pesticide koristiti na strogo kontroliran način i svesti na minimum.

Projektom PESCAR želi se zaštititi okoliš te potaknuti održiva upotreba prirodnih resursa.

Osim što će se projektom stvoriti preduvjeti ta kontroliranu upotrebu pesticida, znanja i iskustva stečena kroz provedbu projekta iskoristiti će se za jačanje postojećih institucionalnih kapaciteta. Novostečeno praktično znanje biti će osnova za pružanje jedne potpuno nove usluge usmjerene prema poljoprivrednicima: davanje preporuka poljoprivrednim proizvođačima.

 

Zadarska županija (Voditelj projekta)

Kao nositelj regionalne vlasti upravlja svim važnim sektorima: agrikulturom, obrazovanjem, zdravstvom, prostornim i urbanim planiranjem, ekonomskim razvojem, zaštitom okoliša i dr.

Zadarska županija vrlo je aktivna u postupcima pripreme i provedbe projekata koje sufinancira Europska unija te je kao takva prepoznata kao važan i pouzdan projektni partner.

Zadarska županija u projektu PESCAR sudjeluje kao vodeći partner, podnosi izvještaje i odgovorna je za financijsko vođenje projekta, odnosno za uspješnu provedbu projekta u cjelini.

Djelatnici Upravnog odjela za poljoprivredu ribarstvo, vodno gospodarstvu, ruralni i otočni razvoj su visoko kvalificirani stručnjaci sa značajnim iskustvom u provedbi projekata te mogu dati stručnu podršku tijekom pripreme projektne aplikacije kao i samog provođenja projektnih aktivnosti.

 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanske županije/kantona

U sklopu Ministarstva djeluje Zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu i zaštitu bilja. Kao upravna organizacija obavlja upravne, stručne i druge poslove uz okviru nadležnosti, stručnu pomoć poljoprivrednicima i druge usluge potrebne za organiziranje uspješne poljoprivredne proizvodnje. Aktivnosti Zavoda koje su najvažnije za projekt PESCAR svakako su rukovanje sa prognostičkim uređajima (koji predviđaju bolesti biljaka i praćenje prisutnosti insekata) i njihovo održavanje. Uređaji se prate na dnevnoj bazi i u skladu sa primljenim informacijama, daju se preporuke poljoprivrednicima.

Ključna uloga Ministarstva u okviru ovog projekta je u znanju koje posjeduju i njegovu prenošenju na ostale projektne partnere.

 

Razvojna agencija Zadarske županije ZADRA NOVA

ZADRA NOVA je javna ustanova koju su 2013. godine osnovali Zadarska županija i Grad Zadar. Jedna od glavnih aktivnosti ustanove je priprema i provedba projekata financiranih iz EU i ostalih fondova.

U sklopu provedbe ovog projekta ZADRA NOVA je nositelj radnog paketa Komunikacija (osmišljava i provodi komunikacijske aktivnosti, dizajn i nabavu promotivnih materijala, izradu edukativnih materijala, organizaciju javnih događaja i slično).

 

Sveučilište u Zadru - Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Odjel zastupa jedan novi pristup prema poljoprivrednim proizvođačima, drugačiji od konvencionalnog (integriran i ekološki prihvatljiv, koji je usklađen s uvjetima Mediterana).

Uloga Sveučilišta u okviru projekta PESCAR jesu ljudi koji posjeduju određena znanja a koja će primijeniti u postupku suradnje, razvoja i izvještavanja o projektu.
Znanja i vještine stečene kroz projekt biti će od velike važnosti za daljnji istraživački rad. Podatci dobiveni kroz projekt PESCAR primjenjivati će se u budućim znanstvenim, infrastrukturnim ili suradničkim projektima.

 

Zavod za poljoprivredu županije Zapadnohercegovačke

Zavod se bavi pružanjem usluga kao što je tehnička podrška u poljoprivrednoj proizvodnji, uzgoju voća, uzgoju općenito a i djeluje kao poljoprivredna savjetodavna služba, uključen je u znanstvena istraživanja vezana za poljoprivredu.

U sklopu projekta PESCAR Zavod će pomoći kroz aktivnosti koje se odnose na edukaciju, izradu promotivnih materijala, tehničke vještine prilikom terenskih i laboratorijskih analiza ( o ostacima pesticida u biljnim proizvodima kao i u analizama tla).

 

Važnost projekta

Suvišna i nekontrolirana upotreba pesticida ugrožava ne samo prirodu nego i hranu – kumulira se u ljudskom organizmu i ugrožava ljudsko zdravlje.

Projektom Pescar izravno će se doprinijeti zaštiti i očuvanju okoliša, smanjenjem upotrebe jednog od najjačih zagađivača okoliša – pesticidima – i doprinosi održivoj upotrebi prirodnih resursa.

Mnogo se može učiniti pomoću prognostičkih modela koji bi poljoprivrednicima pomagali u određivanju trenutka upotrebe pesticida. Moguće je smanjiti upotrebu pesticida pomoću učinkovitog sustava upozorenja koji se temelji na mogućnosti da se predvidi šteta od bolesti i štetnika.

Klimatski uvjeti igraju značajnu ulogu u određivanju učinka štetnika i bolesti na usjeve. Razina ugroze usjeva od štetnika i bolesti ovisi o vremenskim uvjetima, i od godine do godine a korištenje pesticida uglavnom se vrši ne uzimajući u obzir ništa od navedenog. Takva suvišna upotreba pesticida kao mjera zaštite zasigurno ima negativan utjecaj na okoliš.

Projektom će se stvoriti uvjeti za postizanje ravnoteže između rasta produktivnosti i zaštite okoliša te jačanja ekološke svijesti.

Kako zagađenje jednog područja dovodi do zagađenja drugog bez obzira na granice među državama, nužna je prekogranična suradnja ( u projekt PESCAR uključeno je područje Zadarske županije, Hercegovačko – neretvanska županija i Zapadnohercegovačka županija).

Samo kroz suradnju između više partnera moguće je postići dugoročne ciljeve ( a i rješavanje problema biti će brže i učinkovitije).

Projektom će se uspostaviti održiv sustav prevencije od zagađenja pesticidima (PDF system – pest and disease forecaster system).