Obavijest br. 43/2023

I u voćarstvu i maslinarstvu godina je bila vrlo teška. Urodi masline su vrlo mali i najčešće praćeni velikim napadom maslinove muhe. Ni u voćarstvu nije bilo puno bolje. Berba maslina je uglavnom pri kraju, ovisno o vremenu. Preporuka je završetkom berbe obaviti zaštitu voćnjaka i maslinika ponajprije bakrenim sredstvima. Time sprječavamo prezimljujuće stadije gljivičnih ali i bakterijskih bolesti.  Na raspolaganju su slijedeća bakrena sredstva:

  • Neoram WG, 0,2 – 0,3%
  • Kupropin WP, 0,3 – 0,75%
  • Rame Caffaro WP, 0,4 – 0,8%,
  • Nordox 75 WG, 0,1 – 0,15%,
  • Neoram WG, 0,2 – 0,3%
  • Cuprablau Z, 0,3%

Sva navedena sredstva dozvoljena su i u ekološkoj proizvodnji.

Uz bakreno sredstvo u ovom slučaju nije potrebno dodavati sumporno sredstvo. Maslinici se mogu prskati odmah iza berbe, a voćnjaci kada nastupi promjena boje lista cca 50 %, te još jednom nakon opadanja lista.  

Navedene koncentracije odnose se na teoretsku potrošnju vode 1000 l/ha. U slučaju rada modernim atomizerima, te ovisno o volumenu krošnji, potrošnju vode moguće je smanjiti na 400 – 600 l/ha, ali tada je potrebno povećati koncentraciju za onoliko za koliko se smanjila količina vode. Npr. Ako pri prskanju sa 1000 l vode/ha koristimo koncentraciju Nordox 0,15 % ili 1,5 kg/ha, tada ćemo pri uporabi 500 l vode/ha (dva puta manje) povećati koncentraciju za dva puta, te koristiti 0,3 % ili opet 1,5 kg/ha sredstva. Ukoliko se ne pridržavamo navedenoga, može doći do značajne poddozacije sredstva!

Upućujemo i na pregled i konzervaciju atomizera nakon prskanja kako zimi ne bi došlo do smrzavanja i oštećenja.

Prskanja obavljati kada je temperatura barem 8 – 10 °C i bez vjetra, te na prosušenoj krošnji.