Obavijest br. 37/2023

Ove godine povećana je opasnost od sive plijesni na grožđu, što u kombinaciji sa pojavom octene mušice ploda (Drosophila suzukii) može dovesti do velike štete i smanjene kvalitete grožđa. Štete od plamenjače su ionako već velike te ima vinograda gdje se neće imati što brati, pa je potrebno sačuvati rod koji je ostao.

Na tržištu nema insekticida registriranih protiv Drosophile. Međutim, na vinovoj lozi su registrirani i imaju relativno dobro djelovanje slijedeći pripravci:

- AFFIRM (emamektin benzoat), 1,5 kg/ha, K = 7 d, 3 x u sezoni

- RADIANT (spinetoram), 0,3 l/ha, K = 7 d, 1 x u sezoni

- DECIS 100, (deltametrin) 0,175 l/ha, K = 7 d, 3 x u sezoni

Za ekološku proizvodnju može se koristiti sredstvo:

- ASSET FIVE, 1 L/ha, K = 1 dan, 3 x u sezoni – registriran na vinovoj lozi i u ekološkoj proizvodnji iako nema registraciju za octenu mušicu na vinovoj lozi.

Prednost dati prvom i drugom pripravku jer je treći pripravak piretroid što znači da ima djelovanje širokog spektra, dakle i na korisnu entomofaunu.

Strogo se držati karence i po potrebi ponoviti tretman!

Za zaštitu protiv sive plijesni (Botrytis cinerea), osobito na manje ventiliranim položajima (udoline, kotline) preporuka je:

- SWITCH 62,5 WG (fludioksonil + ciprodinil), 0,8 kg/ha, K = 21 d

- TELDOR SC 500 (fenheksamid), 1,5 l/ha, K = 21 d vinsko, 14 d stolno

- CANTUS WG (boskalid), 1 l/ha, K = 28 d

- LUNA PRIVILEGE SC (fluopiram), 0,5 l/ha, K = 21 d vinsko, 3 d stolno

- GEOXE WG (fludioksonil), 1 kg/ha, K = 21 d vinsko, 7 d stolno

Potrebno je strogo držati se karence!

Navedeni tretmani mogu se odraditi samo u zonu grozda!