Obavijest br. 8/2023

Na pojedinim lokacijama primijećeno je bubrenje pupa vinograda. Iako se još ne očekuje kretanje, uputno je planirati zaštitu bakrenim i sumpornim sredstvima. Manji vinogradari mogu još čekati, dok oni veći trebaju planirati zaštitu da bi stigli sve obaviti na vrijeme.  

U ovoj fazi možemo koristiti:

  • Neoram WG, 0,2 – 0,3%¸
  • Nordox 75 WG, 0,1 – 0,15%,
  • Cuprablau Z, 0,3%
  • Kupropin WP, 0,3 – 0,75%
  • Rame Caffaro WP, 0,4 – 0,8%,
  • Champion 50 WG, 0,2 – 0,25% 
  • Bordoška juha Caffaro 20 WP ili 20 WP Manica, 0,75 – 1,5%

Sva navedena sredstva dozvoljena su i u ekološkoj proizvodnji.

U vinogradima, osobito onima kod kojih je bilo problema sa pepelnicom, potrebno je uz bakreno sredstvo iz istog razloga dodati i sredstvo na bazi sumpora u količini cca 3 – 4 kg/ha. Na raspolaganju su sredstva COSAVET DF, CHROMOSUL 80, THIOVIT JET, KALINOSUL 80 WG, KOSSAN WG, KUMULUS DF, SULGRAN, SULFOLAC 80 WG, SUMPOR SC-80, BRIMFLO SC, SUMPOR WG-80, MICROTHIOL SPECIAL DISPERS.

Gdje je bilo problema sa pepelnicom u prošloj godini, preporučamo dozu sumpornog sredstva 6 - 8 kg/ha.

Navedene koncentracije odnose se na teoretsku potrošnju vode 1000 l/ha. Kako u ovoj fazi koristimo manje količine vode te se koristi samo dio dizni na atomizeru (gornje se obično zatvaraju), potrošnja vode je dosta manja te se kreće oko 200 – 300 l. To znači da, u slučaju da koristimo npr. 300 l vode, svejedno ćemo koristiti npr. 3 kg/ha  Neorama kako bismo ispoštovali dozu/ha. Kod sredstava koji imaju raspon koncentracije npr. Nordox 0,1 – 0,15 %, možemo ići na nižu varijantu.