Obavijest br. 30/2022

Kiša prošlog tjedna donijela je prijeko potrebno osvježenje i u smislu poljoprivredne proizvodnje. Iako daljnjih oborina nema na vidiku, na nekim položajima gdje je veća vlaga i slabije strujanje zraka te su prisutne osjetljive sorte, preporuka je poslije cvatnje, a prije zatvaranja grozda zaštititi zonu grozda protiv sive plijesni. U ovoj fazi botriticid (preparat protiv sive plijesni) može se dodati u redovnu zaštitu i isto obaviti jednim prohodom, a može se obaviti i posebno prskanjem samo zone grozda. Na raspolaganju su sredstva na bazi:

- fludioksonil + ciprodinil 0,8 kg/ha - SWITCH 62,5 WG

- boskalid 1 l/ha - CANTUS WG,

- fluopiram 0,5 l/ha – LUNA PRIVILEGE SC,

- pirimetanil 2,5 l/ha - PYRUS 400 SC, SCALA SC,

- fludioksonil 1 kg/ha - GEOXE WG,

- fenheksamid 1,5 l/ha – TELDOR SC 500.

Na opažačkim mjestima još ne bilježimo značajniji let grozdovog moljca (Lobesia botrana), ali je uputno planirati zaštitu na stolnim sortama i protiv ovog štetnika. Preporuka je koristiti selektivne preparate koji nemaju utjecaja na prirodne neprijatelje i korisnu faunu ili je utjecaj minimalan:

- Klorantraniliprol – CORAGEN 0,18 l/ha

- Emamektin benzoat – AFFIRM, 0,15 %

- Spinetoram – RADIANT, 0,3 l/ha

- Abamektin – VERTIMEC, KRAFT, 0,55 l/ha

- Bacillus thuringiensis – BATURAD WP, 0,2 kg/ha – dozvoljen u ekološkoj proizvodnji!

- Metoksifenozid – RUNNER, 0,4 l/ha

- Spinosad – LASER, 0,2 l/ha

- Tebufenozid – MIMIC, 0,6 l/ha