Obavijest br. 22/2024

U ekološkoj proizvodnji potrebno je obratiti i veću pažnju zaštiti vinove loze protiv plamenjače i pepelnice. Ovdje koristimo uglavnom kontaktna sredstva bez sistemičnog djelovanja te je potrebno i češće provoditi zaštitu. Nakon nenormalno toplog perioda temperature su nešto pale, iako su sad ponovno počele dostizati više vrijednosti. Kiše nema puno, iako svako toliko negdje padne. Vlage u svakom slučaju ima dovoljno i mogućnost razvoja plamenjače je na dosta visokom nivou. Posebno treba paziti na položajima koji su prošle godine pretrpjeli veću štetu.

Zaštitu uvijek provoditi preventivno, dakle PRIJE KIŠE I PRIJE POJAVE SIMPTOMA! Upućujemo vinogradare da se ne drže razmaka od tipa 14 ili 20 d već da prate vremenske uvjete i ne čekaju dugo sa zaštitom. Tamo gdje se zaštita nije obavila prije, svakako ju obaviti odmah iza kiše.

Za zaštitu od plamenjače na raspolaganju imamo:

  • Nordox 75 WG, 1,5 kg/ha
  • Neoram WG, 3 kg/ha
  • Cuprablau Z, 3 kg/ha
  • Kupropin WP, 3 – 7 kg/ha
  • Rame Caffaro WP, 4 – 8 kg/ha
  • Champion 50 WG, 2,5 kg/ha
  • Bordoška juha Caffaro 20 WP ili 20 WP Manica, 7,5 -15 kg/ha

Za zaštitu protiv pepelnice kombinirati preparate na bazi sumpora (THIOVIT JET, CHROMOSUL, KOSSAN, KUMULUS itd.) u dozi 2 – 3 kg/ha te jedan od pripravaka:

- Bacillus amyloliquefaciens (TAEGRO), 0,37 kg/ha

- Bacillus amyloliquefaciens (SERENADE ASO)  4 l/ha

Ova dva sredstva imaju i djelovanje protiv sive plijesni te se mogu koristiti i u cvatnji, dok bakrena i sumporna sredstva ne.

Sva navedena sredstva mogu se miješati!

Obvezno dobro pročitati uputu i pridržavati se uputa proizvođača jer može doći do promjene registracije i doze / koncentracije.