Obavijest br. 39/21

Dolaskom ponešto oborina i padom temperatura upućujemo da bi koštičavo voće bilo dobro zaštititi protiv najvažnijih gljivičnih bolesti, prvenstveno kozičavosti lista (Blumeriella jaapii), šupljikavost lista (Stigmina carpophylla) ali i nekih drugih, primjerice uvijenosti i sušenju lišća (Apiognomonia erythrostoma). Nakon obavljene berbe mnogi zaborave na voćnjak i smatraju da zaštite više nisu potrebne. Tako je česta situacija da već početkom rujna višnje maraske, pa i trešnje ostanu potpuno bez lista pri čemu se ne može narednih godina očekivati dobar urod. Međutim svrha ovih tretmana je očuvati lisnu masu maksimalno zdravom kako bi voćka što bolje i što više asimilirala i time spremila hranjivih tvari u rezerve za narednu godinu. Stoga nakon dolaska povoljnijih temperatura upućujemo na zaštitu jednim od slijedećih fungicida:  

  • Kaptan (CAPTAN WP 50, KASTOR), 3 kg/ha
  • Kaptan (MERPAN 80 WDG), 2 kg/ha
  • Dodine (CHROMODIN), 1 kg/ha
  • Dodite (SYLLIT), 1,25 l/ha
  • Dithane (DELAN 700 WDG), 0,7 kg/ha, DOZVOLA SAMO NA TREŠNJI, BRESKVI I NEKTARINI!
  • Mankozeb (DITHANE M 45, PINOZEB M 45, DITHANE DG NEOTEC), 2,5 kg/ha UKINUTA REGISTRACIJA, PRIMJENA SAMO DO 4.1.2022!

Za voćnjake gdje je zabilježena bolest sušenje i uvijanje lista (Apyognomonia erythrostoma) u prethodnim godinama, napominjemo da od navedenih fungicida djelotvornost na ovu bolest ima samo fungicid na osnovu djelatne tvari dodine (Chromodin, Syllit) i ditIanon (Delan).

Uputno je dodati i folijarna gnojiva na bazi mikroelemenata i aminokiselina jer je koštičavo voće u ovom periodu u stanju usvojiti i akumulirati hranjiva u biljne organe za narednu godinu!