Obavijest br. 7/2023

Na pojedinim toplijim lokacijama primijećeno je bubrenje i pucanje pupa višnje maraske i trešnje, pogotovo ako uslijede nešto više dnevne temperature. Stoga je, za sve koji nisu obavili zaštitu bakrenim sredstvima, još ovaj tjedan ili slijedeći uputno provesti zaštitu, pogotovo prije eventualnih oborina. U ovoj fazi možemo koristiti ispod navedena sredstva:

  • Kupropin WP; 0,3 – 0,75%
  • Rame Caffaro WP; 0,4 – 0,8%,
  • Nordox 75 WG; 0,1 – 0,15%,
  • Neoram WG; 0,2 – 0,3%
  • Champion 50 WG; 0,2 – 0,25% 
  • Bordoška juha Caffaro 20 WP ili 20 WP Manica; 0,75 – 1,5%
  • Cuprablau Z; 0,3%

Također, moguće je koristiti i sredstva na bazi bakra i mineralnog ulja:

  • Crveno ulje, Modro ulje, Red Fox 2 - 3 %

Sva navedena sredstva dozvoljena su i u ekološkoj proizvodnji.

Sva sredstva se mogu koristiti još u fenofazi kao na slici.

Navedene koncentracije odnose se na teoretsku potrošnju vode 1000 l/ha. U slučaju rada modernim atomizerima, te ovisno o volumenu krošnji, potrošnju vode moguće je smanjiti na 400 – 600 l/ha, ali tada je potrebno povećati koncentraciju za onoliko za koliko se smanjila količina vode. Npr. Ako pri prskanju sa 1000 l vode/ha koristimo koncentraciju Cuprablau Z 0,3 % ili 3 kg/ha, tada ćemo pri uporabi 500 l vode/ha (dva puta manje) povećati koncentraciju za dva puta, te koristiti 0,6 % ili opet 3 kg/ha sredstva. Ukoliko se ne pridržavamo navedenoga, može doći do značajne poddozacije sredstva!