Preporuka br. 45 za Zadarsku županiju

Lijepo i suho vrijeme ne pogoduje daljnjem razvoju bolesti trešnje i višnje maraske, ponajprije kozičavosti lista (Blumeriella jaapii), šupljikavosti lista (Stigmina carpophylla) te bolesti sušenja i uvijanja lista (Apygnomonia erythrostoma). Ipak, simptomi ovih bolesti uočeni su na nekim lokacijama (veći nasadi, nasadi u udolinama gdje se više zadržava vlaga, nasadi gdje proljetna zaštita nije obavljena kako treba.). Stoga na takvim lokacijama preporučamo provesti zaštitu narednih dana jednim od slijedećih fungicida:

  • Captan (50 % a.t., CAPTAN WP 50, KASTOR), 3 kg/ha
  • Captan (80 % a.t., MERPAN 80 WDG), 2 kg/ha
  • Dodine WP 655, (CHROMODIN S 65), 1 kg/ha
  • Dodine (SYLLIT 544 SC), 1,25 l/ha
  • Mankozeb (DITHANE M 45, DITHANE NEOTEC), 2,5 kg/ha
  • Ditianon (DELAN 700 WDG) 0,7 kg/ha (registracija samo na trešnji).

Za voćnjake gdje je zabilježena bolest sušenje i uvijanje lista (Apyognomonia erythrostoma) u prethodnim godinama, napominjemo da od navedenih fungicida djelotvornost na ovu bolest ima samo fungicid na osnovu djelatne tvari dodine.

Na koštičavom voću ovaj termin, pod uvjetom da je list zdrav i u dobrom stanju, je optimalan za primjenu folijarnih gnojiva na bazi mikroelemenata (bor, magnezij, mangan, cink, željezo itd.) koje stablo sada skladišti kako bi ih imalo na raspolaganju početkom slijedeće sezone. Stoga je preporuka ovaj moment iskoristiti i za folijarnu prihranu, optimalno i više od jedan put.