Preporuka br. 38 za Zadarsku županiju

Dobivamo dosta upita što učiniti u slučaju napada zlatnih mara (Cetonia aurata / Potosia cuprea) na plodove smokve. Obilaskom terena manje više na cijelo području Županije primjećujemo određene štete. Potrebno je napomenuti da ovdje nikakva prskanja nemaju smisla niti daju rezultata. Jedini način suzbijanja je postavljanje većeg broja lovki. Specijalizirana lovka za zlatne mare je CSALOMON VAR b3k. U manjim nasadima optimalno bi bilo postaviti po jednu lovku na svako stablo, dok je u većim nasadima dokazan broj od cca 16 – 20 lovki / ha koji štetu može držati ispod cca 5 %. Lovke je potrebno postaviti sa početkom zriobe prvih plodova određene sorte.