Obavijest br. 41/2023

Bliži se vrijeme berbe maslina i zasada nas prati toplo i suho vrijeme. Kako posljednjih godina bilježimo širenje bakterijskog raka masline (Pseudomonas savastanoi), što je zasigurno rezultat sve većeg prometa sadnog materijala, ali i mehanizirane berbe tresačima koji nešto više oštećuju grane i pogodni su za širenje bakterije. Stoga upućujemo na neke mjere koje je potrebno poduzeti i tijekom berbe kako bi se širenje bakterije izbjeglo ili svelo na najmanju moguću mjeru:

  • Izbjegavati berbu, poglavito tresačima za vrijeme kiše ili kada je krošnja mokra
  • Ako u nasadu postoje zaražene biljke, pobrati ih zadnje
  • Nakon takvih stabala dezinficirati opremu (štap tresača, plastične "prste") dezinficijensima (GENOX AGRO, ili barem 70 % alkohol, ili jača otopina bakrenog sredstva)
  • Odmah nakon berbe obaviti tretman sa bakrenim sredstvom (NORDOX 1,5 kg/ha, NEORAM 3 kg/ha, CUPRABLAU 3 kg/ha) te dodati i sredstvo na bazi Bacillus amyloliquefaciens (SERENADE ASO) cca 6 l/ha. Sve je dozvoljeno u ekološkoj proizvodnji.

Prskanja obavljati kada je temperatura barem 8 – 10 °C ili više i bez vjetra, te na prosušenoj krošnji.