Obavijest br. 36/2023

Ove godine prisutno je kišno ljeto sa dosta vlage, što pogoduje i pojavi maslinove muhe. Muhu tako već bilježimo u značajnim brojevima sada već na većini lokacija. Prisutne su i prve štete na plodovima krupnijih sorti (Ascolana tenera), dok su na otocima štete prisutne već u zadnjih 15 – 20 dana. Temperature trenutno nisu previsoke te su uvjeti za razvoj muhe zapravo optimalni. Isto tako, uvjeti su povoljno i za nastavak razvoja paunovog oka tamo gdje je već prisutno. Stoga preporučujemo slijedeće mjere:
Dozvoljeno u ekološkoj proizvodnji:
- Postavljanje lovki za metodu masovnog ulova (KARATE TRAP B, ECO TRAP) u brojevima od 35 – 50 kom/ha, ovisno o veličini nasada. Za manje nasade od 50 – 100 stabala uputno je postaviti 25 – 50 kom, ovisno o okruženju i konfiguraciji terena
- Zaštita KAOLINSKOM GLINOM u dozi cca 3 - 5 kg/100 l vode, što treba ponoviti nakon eventualnih oborina ili cca 15 -20 dana. Kaolinska glina ima učinak mehaničke barijere i sprječavanja emisije atraktanta iz ploda, te smanjenje evaporacije. U to se može dodati pripravak na bazi sumpora (CHROMOSUL, KALINOSUL, THIOVIT JET…) u dozi 0,2 kg/100 l vode što će djelovati repelentno na mnoge štetnike. Prskati svakako rano ujutro ili predvečer a nikako u dijelu dana kada vlada visoka insolacija i visoke temperature.
Preporuka je dodati i sredstvo na bazi bakra (NEORAM, NORDOX, CUPREBLAU…) radi zaštite i od paunovog oka.
Dozvoljeno u integriranoj proizvodnji:
- SIVANTO PRIME (flupiradifuron) 0,75 l/ha
- DECIS 100 EC (deltametrin) 0,175 l/ha
- DECIS 2,5 EC, POLECI PLUS, SCATTO, ROTOR SUPER, DEMETRINA, DELTAGRI (deltametrin) 0,5 – 0,7 l/ha
Prema vlastitom iskustvu, izvrsne rezultate daje kombinacija sredstva DELEGATE (spinetoram) 0,1 kg/ha + DECIS 100 0,175 kg/ha, iako sredstvo DELEGATE nema dozvolu protiv muhe već samo protiv maslinovog moljca.
Napominjemo da je preporuka KOMBINACIJA MJERA, npr. postavljanje lovki + tretman bilo kaolinom bilo insekticidom najbolje mjera. S obzirom na godinu i mogući pritisak muhe, treba biti spreman na više tretmana.