Obavijest br. 26/2023

Maslina je na području cijele županije uglavnom u procesu pune cvatnje, ovisno o području. Na otocima je već vidljiv i plod dok je u zaleđu na nekim područjima cvatnja u početku.

Ulov maslinovog moljca je šarolik i u principu dosada nije trebalo provoditi zaštitu, ali se isto sada preporuča.

Na raspolaganju su:

  • Spinetoram (DELEGAT 250 WG) 0,1 kg/ha
  • Bacillus thuringiensis (BATURAD, BIOBIT) 0,1 % - dozvoljen i u ekološkoj proizvodnji
  • Deltametrin (DECIS 2,5 EC), 0,07 %, (DECIS 100 EC) 0,0175 %

Prednost svakako dajemo insekticidu DELEGAT ili na bazi Bacillus thuringiensis.

Ukoliko je i dalje problem sa paunovim okom, u škorpivo se mogu dodati fungicidi:

- Azoksistrobin + difenkonazol (ORTIVA TOP) 0,8 l/ha (80 ml/100 l)

- tebukonazol + trifloksistrobin (NATIVO), 0,25 kg/ha (25 g/100 l)

- krezoksim - metil (STROBY), 0,2 kg/ha (20 g/100 l)

- dodine (SYLLIT), 1,65  l/ha (165 ml/100 l)

Uz insekticid preporuka je dodati i preparat na bazi aminokiselina (Bombardier, Megafol, Isabion, Zoberaminol, Polyamin…).