Obavijest br. 40/21

U periodu visokih temperatura i izuzetno suhog vremena koje je vladalo nije bilo uputno provoditi nikakvu zaštitu maslinika bakrenim ni drugim pripravcima. Padom temperatura i dolaskom oborina bilo bi uputno maslinike zaštititi protiv bolesti paunovo oko (Spilocea oleagina). Ovo su krajnji rokovi za zaštitu i treba dobro voditi računa o karenci sredstva. Na raspolaganju su:

  • Bakreni oksiklorid (NEORAM WG), 0,2 – 0,3%, K = 15 d
  • Krezoksim metil (STROBY 0,01 - 0,02%), K = 30 d, SAMO ULJNE SORTE!
  • Bakreni oksid (NORDOX 75 WG), 0,15%, K = 56 d
  • Bakreni oksiklorid (CUPRABLAU Z), 0,3% K = 56 d

Dobro paziti na karencu s obzirom na rokove berbe!

Uputno je dodati i jedan od sumpornih pripravaka u koncentraciji 0,2 – 0,25 %. Pripravak STROBY djeluje na paunovo oko, dok bakreni pripravci djeluju na paunovo oko te imaju određeno sekundarno djelovanje protiv maslinove muhe na način da djeluju na simbiontske bakterije na tijelu muhe. Sumporni pripravak djeluje repelentno na mnoge štetnike pa tako i na maslinovu muhu.

Na području Zadarske županije bilježi se pojačani let muhe uglavnom u priobalju dok je u zaleđu još uvijek manji. Ipak, nastupom nižih temperatura, dolaskom oborina i približavanjem berbe očekuje se i pojačana aktivnost maslinove muhe. U priobalnom dijelu Županije upućujemo na početak tretmana.  

Na raspolaganju je vrlo malo sredstava te imamo:

Kemijske mjere – integrirana proizvodnja:

  • Fosmet (IMIDAN) 1,5 kg/ha (0,15 %), K = 21 d
  • Deltametrin (DECIS 2,5) 0,4 – 0,7 l/ha (0,04 – 0,07 %), K = 7 d; DECIS 100 EC 0,125 – 0,175 l/ha, K = 7 d

Paziti na karencu kod stolnih sorti koje će se brati zelene za jelo!

Kemijske mjere – ekološka proizvodnja:

  • Spinosad + atraktant (SUCCES BAIT) 1,5 l/ha (0,15 %), K = 14 d, prskanje samo jedne trake svaki drugi red, ili samo po jedne grane na stablu

Biotehničke mjere – integrirana i ekološka proizvodnja

  • Lovke MAGNET OLI,  ECO TRAP, cca 1 lovka na svakih 1 – 2 stabla
  • KAOLINSKA GLINA cca 3 – 5 kg/100 l vode, ponoviti nakon 15 – 20 dana, odnosno nakon eventualne kiše i ispiranja.