Obavijest br. 16/2022

Relativno suho vrijeme ne pogoduje razvoju najvažnije bolesti maslina – paunovo oko (Spilocea oleagina) kojoj je posebno podložna naša domaća sorta Oblica. Međutim u najavi su moguće i oborine te je maslinike ipak potrebno zaštititi, poglavito tamo gdje je paunovo oko inače problem. Ovo je često slučaj u udolinama i mikrolokacijama takvih karakteristika, dakle gdje je slabije strujanje zraka i veća vlaga. Osim toga, pojava bolesti značajnija je u nedovoljno orezanim i prozračenim maslinicima, te tamo gdje je zaštita prošlih godina bila lošija.

Nakon što je provedena rezidba masline, osim bakrenih pripravaka koje smo naveli u prethodnim obavijestima, maslina se može zaštititi i jednim od slijedećih fungicida protiv paunovog oka:

- tebukonazol + trifloksistrobin (NATIVO WG) 0,025 %

- krezoksim - metil (STROBY WG) 0,01 - 0,02%

- dodine (SYLLIT 544 SC), 0,125 – 0,165 %

U slučaju jačeg napada ova sredstva mogu se i miješati sa bakrenim pripravcima u nižoj koncentraciji.

Ukoliko su na maslini prisutne štitaste uši, nakon što temperature još porastu i aktiviraju se ličinke, moguće je koristiti slijedeće insekticide:

- Fenoksikarb (INSEGAR 25 WG), 0,06 %

(krajnji rok primjene 31.12.2022, nakon tog roka sredstvo se ne smije primjenjivati)

- Piriproksifen (PYXAL), 0,03 %

(krajnji rok primjene 1.2.2023, nakon tog roka sredstvo se ne smije primjenjivati)

U ekološkoj proizvodnji protiv paunovog oka dozvoljeno je koristiti samo sredstva na osnovi bakra, dok je za štitaste uši dozvoljeno MINERALNO ULJE u koncentraciji 3 – 4 %.