Obavijest br. 22/2022

Maslina još nije započela cvatnju, ali su cvjetne rese već prilično vidljive, te se početak cvatnje očekuje skoro ponajprije na južnoj strani na otocima. Početak cvatnje očekuje se kroz 10 – 15 dana, ovisno o lokaciji i vremenskim uvjetima, a u zaleđu moguće i još kasnije. Maslinov moljac se ove godine i na lokacijama uz more ali i u zaleđu već lovi na feromonske lovke i to u velikim brojevima. Sa početkom cvatnje preporuka je obaviti zaštitu protiv maslinovog moljca (Prays oleae). Na raspolaganju su:

  • Spinetoram (DELEGAT 250 WG) 0,1 kg/ha
  • Bacillus thuringiensis (BATURAD, BIOBIT) 0,1 % - dozvoljen i u ekološkoj proizvodnji
  • Deltametrin (DECIS 2,5 EC), 0,07 %, (DECIS 100 EC) 0,0175 %

Sredstvu IMIDAN registracija je istekla, te se zalihe mogu primijeni ti do 1.11.2022, ali primjenu ne preporučujemo radi rezidua.

Prednost svakako dajemo insekticidu DELEGAT ili na bazi Bacillus thuringiensis.

Uz insekticid preporuka je dodati i folijarno gnojivo na bazi bora te amonikiseline.