Preporuka br. 40 za Zadarsku županiju


Na cijelom području županije bilježimo ulove maslinove muhe (Bactrocera oleae), s time da u priobalnom dijelu, a osobito na području Biograda i Draga su ulovi povećani. Zasada su najmanji ulovi na sjeverozapadnom dijelu županije (Ninski stanovi). Štete se još ne bilježe, iako sa terena stižu dojave da su čak i zabilježene prve štete baš na području Draga. Vrlo visoke temperature ovih dana ne pogoduju razvoju maslinove muhe jer temperature iznad 30 °C djeluju nepovoljne na ličinke osobito prvog stadija te je i njihov mortalitet visok. Isto tako, zbog suše mnogi su plodovi već počeli smežurati što isto tako ne odgovara napadu muhe.

Suzbijati zasada nije potrebno osim na već spomenutom području Biograda i Draga, ali se treba pripremiti i na moguće promjene sa povoljnijim temperaturama.

Na raspolaganju je vrlo malo sredstava te imamo:

Kemijske mjere – integrirana proizvodnja:

  • Fosmet (IMIDAN) 1,5 kg/ha (0,15 %), K = 21 d
  • Deltametrin (DECIS) 0,4 – 0,7 l/ha (0,04 – 0,07 %), K = 7 d

Paziti na karencu kod stolnih sorti koje će se brati zelene za jelo!

Kemijske mjere – ekološka proizvodnja:

  • Spinosad + atraktant (SUCCES BAIT) 1,5 l/ha (0,15 %), K = 14 d, prskanje samo jedne trake svaki drugi red, ili samo po jedne grane na stablu

Biotehničke mjere

  • Lovke MAGNET OLI, ECO TRAP, cca 1 lovka na svakih 1 – 2 stabla
  • KAOLINSKA GLINA cca 3 – 5 kg/100 l vode, ponoviti nakon 15 – 20 dana, odnosno nakon eventualne kiše i ispiranja.