Obavijest br. 21/2022

Unatoč proteklom hladnom periodu, krumpir, a i rajčica su sada u fazi intenzivnog porasta. Vremenske prilike bez oborina i ne pogoduju razvoju najvažnijih bolesti kao što su plamenjača (Phytophthora infestans) i koncentrična pjegavost (Alternaria solani).

Ipak, na krumpirištima koja se navodnjavaju, osobito kišenjem rasprskivačima, uputno je voditi računa o zaštiti fungicidima protiv ove dvije bolesti.

Pojava bolesti još nije primijećena, ali je uputno obratiti pažnju i planirati tretmane prije kišenja ili obroka navodnjavanja kišenjem.  Zaštitu planirati jednim od manje ili više sistemičnih dvo ili jedno komponentnih sredstava za zaštitu. Za zaštitu protiv koncentrične pjegavosti na raspolaganu su:

- Azoksistrobin (ORTIVA), 0,5 l/ha

- Azoksistrobin + difenkonazol (ORTIVA TOP), 1 l/ha – dozvola samo na rajčici na otvorenom

- Boskalid + piraklostrobin (SIGNUM), 0,25 kg/ha

- Fluksapiroksad + difenkonazol (SERCADIS PLUS), 0,75 l/ha

- Difenkonazol (ARGO, NARITA), 0,5 l/ha

Za zaštitu od plamenjače na raspolaganju su:

- dimetomorf + amektokradin (ORVEGO), 0,8 l/ha

- metalaksil M + bakar (RIDOMIL GOLD R), 5 kg/ha

- famoksadon + cimoksanil (EQUATION PRO), 0,4 kg/ha

- zoksamid + cimoksanil (REBOOT), 0,45 kg/ha

- propamokarb + fluopikolid (INFINITO), 1,5 l/ha

- amisulbrom (LEIMAY), 0,5 l/ha.

- Ciazofamid (RANMAN / RANMAN TOP), 0,2 / 0,5 l/ha

- Fluazinam (SHIRLAN, SHAKAL), 0,4 l/ha

Zaštita se može kombinirati sa insekticidima za zaštitu od štetnika.

U ekološkoj proizvodnji moguće je koristiti i sredstva na osnovi bakra.

Prskati uvijek preventivno, dakle prije infekcije i pojave simptoma i pred kišu ili neposredno iza ukoliko tretman prije kiše nije bio moguć, odnosno prije obroka navodnjavanja kišenjem!

Prednost dati preparatima sa dvije djelatne tvari iz različitih skupina, i sredstva koristiti naizmjenice a ne ponavljati isto sredstvo više puta kako ne bi došlo do razvoja rezistencije!