Obavijest br. 6/2023

Relativno toplo vrijeme u proteklom periodu pogoduje kretanju vegetacije, te je za sada vidljiv početak vegetacije i nešto ranije od uobičajenog. Breskva i nektarina tako su na pojedinim područjima već započele cvatnju. Narednih 7 – 10 dana najavljuje se toplije vrijeme te je uputno provesti zaštitu protiv kovrčavosti lista (Taphrina deformans), a i planirati prvu zaštitu protiv paleži cvijeta (Monilinia laxa).  

Protiv kovrčavosti lista preporuča se:

  • SYLLIT 1,65 kg/ha kg/ha ili Ziram  (ZIRAM 76 WG) 2,5 kg/ha

Protiv paleži cvijeta preporuča se dodati:

  • Ciprodinil (CHORUS 50 WG) 0,5 kg/ha
  • Fluopiram + tebukonazol (LUNA EXPERIENCE) 0,25 – 0,75 l/ha
  • Fludioksonil + ciprodinil (SWITCH 62,5 WG) 0,8 – 1 kg/ha
  • Boskalid + piraklostrobin (SIGNUM) 0,75 kg/ha
  • Mefentriflukonazol REVYONA 1,8 l/ha
  • Difenkonazol (DIFCOR) 0,2 – 0,3 l/ha
  • Trifloksistrobin + tebukonazol (NATIVO WG) 0,3 kg/ha
  • Fenheksamid (TELDOR SC 500) 0,7 – 1,5 L/ha
  • Bacillus subtilis (SERENADE ASO) 8 l/ha

Sredstvo SERENADE ASO dozvoljeno je u ekološkoj proizvodnji.

Tretmane provesti zajedno ili odvojeno, ovisno o sortama i pojavi cvijeta / vrhova listića.