Preporuka br. 26 za Zadarsku županiju

ZAŠTITA BRESKVE I NEKTARINE (pepelnica, uši, breskvin savijač i moljac)

Na predjelu Zadarske županije zabilježen je let breskvinog savijača (Cydia / Grapholita molesta) i let breskvinog moljca (Anarsia lineatella). Istovremeno na nekim lokalitetima bilježi se i pojava lisnih uši, te postoji i opasnost od infekcije pepelnicom (Sphaerotheca pannosa). U jednom tretmanu može se kombinirati zaštita usmjerena na sve navedeno.

Protiv pepelnice na raspolaganju su sredstva:

- fenbukonazol 0,1 % (INDAR 5 EW), 1 kg/ha

- fluopiram + tebukonazol (LUNA EXPERIENCE), 0,5 l/ha

- miklobutanil (SYSTHANE 20 EW), 0,3 l/ha

- Sumpor 3 kg/ha – (Brimflo DC, Chromosul 80 WG, Chromosul WG, Cosavet DF WG, Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Kumulus DF WG, Microthiol Special Disperss WG, Sumpor SC 80, , Sulfolac 80 WG, Sulgran WG, Thiovit Jet WG)

- tebukonazol + trifloksistribin (NATIVO WG), 0,3 kg/ha

- tetrakonazol 0,1 % (DOMARK 40 ME), 1 l/ha

Protiv savijača i moljca na raspolaganju su sredstva:

- emamektin benzoat (AFFIRM OPTI), 2 kg/ha

- spinetoram (DELEGATE 250 WG), 0,3 kg/ha

- klorantraniliprol (CORAGEN 20 SC), 0,2 l/ha

- metoksifenozid (RUNNER 240 SC), 0,5 l/ha

U slučaju prskanja metoksifenozidom, u tretman krenuti što ranije.

Protiv lisnih ušiju mogu se dodati:

  • Sulfoksaflor (CLOSER), 0,3 l/ha
  • Spirotetramat (MOVENTO), 1 l/ha
  • Tiakloprid (CALYPSO, 0,2 l/ha
  • Acetamiprid (MOSPILAN), 0,25 kg/ha
  • Deltametrin (DECIS), 0,15 l/ha
  • Na ranim sortama trešnje voditi računa o karencama!

Sredstvo DECIS je kontaktno te ga koristiti samo ako uši NISU u kovrčama!

Kod sredstva Calypso paziti da mu dozvola ove godine istječe sa 3.8.2020 te je krajnji rok za primjenu 3.2.2021!