Obavijest br. 24/2022

Posljednjih dana primamo upite o štetama na bajamu bez raspoznavanja o čemu se radi. Uvidom u stanje na terenu vidimo da su štete različitih uzroka. Jedan tip šteta uzrokovan je gljivičnim oboljenjem palež grančica Monilinia laxa pri čemu se suše cvatovi i vrhovi prošlogodišnjih jednogodišnjih grana, dok je drugi tip šteta uzrokovao breskvin moljac Anarsia lineatella pri čemu se suše vrhovi novog ovogodišnjeg mladog porasta. Što se tiče Monilinie, zaštitu je trebalo obaviti u cvatnji, a sada treba nastaviti sa redovnom zaštitom, dok je moljca moguće suzbijati sredstvom CORAGEN 0,18 l/ha. U ekološkoj proizvodnji moguća je primjena preparata na bazi Bacillus thuringiensis (BATURAD, BIOBIT) 0,1 % ali je potrebno provjeriti registraciju. Na slici donosimo prikaz razlike šteta navedenih štetočinja.