Obavijest br. 11/21

Kako vjerojatno i sami pratite, slijedi promjena vremena u vidu kiše, ali veći je problem najava mraza u noći na srijedu te na četvrtak (http://meteo.hr/objave_najave_... ). Fronta bi trebala ići negdje od područja Nina prema Benkovcu. Obalni dio prema Biogradu i otoci ne bi trebali biti u problemu. Očekuju se temperature do -2, možda -3°C ali nije isključeno da negdje budu i niže. Voćke su većinom u fazi cvatnje i ovo su kritične i granične temperature. Bajami su već ocvali međutim i oni bi mogli biti u problemu na nižim položajima jer je mladi plod osjetljiviji od cvijeta.

Kako znate postoje dva osnovna tipa mraza: ADVEKCIJSKI MRAZ koji nastaje naletom veće zračne mase i može trajati i po nekoliko dana, i tu je obrana teža. Drugi tip je RADIJACIJSKI MRAZ za koji je karakteristično da se javlja neposredno prije izlaska sunca te se javlja INVERZIJA (u nižim nadmorskim visinama je hladnije). Ta pojava je više lokalnog i mikrolokalnog karaktera, i tu se nešto lakše obraniti. Još jedan tip je kombinirani RADIJACIJSKO – ADVEKCIJSKI kao kombinacija prethodna dva. Ovaj tip se dogodio 2017. godine kada su u travnju smrzli mnogi nasadi.

Preporuka je da se, tko ima mogućnost, pripremi za obranu od mraza u vidu:

  • Rasprskivača – rasprskivanje početi kada je temperatura iznad 0°C, negdje oko 1°C
  • Lovac na mraz – plinskim grijačima na stroju sličnom atomizeru voziti kroz nasad dok traje mraz
  • Grijanje u obliku paljenja granja i gorivog materijala (npr. metalne bačve sa granjem, gumama itd. iako isto nije preporučljivo sa stajališta emisija CO2).
  • Ventiliranje zraka – ovo je dobra opcija u kombinaciji sa grijanjem. Kako nitko nema vjetrenjače, jedna opcija je vozanje atomizerima kroz nasad sa uključenim ventilatorima i bez vode, gdje se zrak miješa, te ako se grije tada se i topli zrak miješa i distribuira po nasadu

Tko ima mogućnost, s obzirom na blagdan, sigurno nije loše obaviti tretman nekim od preparata na bazi aminokiselina (osobito biljnih). Ukoliko dođe do šteta, iste će se vidjeti dan dva nakon mraza. Tada je svakako preporuka obaviti tretman na bazi aminokiselina, a iste se mogu i miješati sa uobičajenim sredstvima koje se koriste u cvatnji.

Vezano za vinograde, dobro je što nisu još krenuli pa se u slučaju vinograda ne očekuju štete.

(Izvor slika: Metos, Joanneum Research Life)