Obavijest br. 47

ZAŠTITA KRUMPIRA I RAJČICE

Rajčica i krumpir intenzivno rastu, a vremenski uvjeti su povoljni za prve infekcije plamenjačom (Phytophthora infestans), ali i koncentričnom pjegavosti (Alternaria solani). Stoga je uputno provesti zaštitu jednim od manje ili više sistemičnih dvo ili jedno komponentnih sredstava za zaštitu od plamenjače kao što su:

- Dimetomorf + mankozeb (ACROBAT MZ), 2 kg/ha

- metalaksil M + mankozeb (RIDOMIL GOLD MZ), 2,5 kg/ha

- metalaksil M + bakar (RIDOMIL GOLD R), 5 kg/ha

- famoksadon + cimoksanil (EQUATION PRO), 0,4 kg/ha

- mandipropamid + mankozeb (PERGADO MZ), 2,5 kg/ha

- dimetomorf + amektokradin (ORVEGO), 0,8 l/ha

- propamokarb + fluopikolid (INFINITO), 1,5 l/ha

- amisulbrom (LEIMAY), 0,5 l/ha.

Za suzbijanje koncentrične pjegavosti na raspolaganju su:

- Dimetomorf + mankozeb (ACROBAT MZ), 2 kg/ha

- Azoksistrobin (ORTIVA), 0,5 l/ha

- Cimoksanil + mankozeb (PROFILUX), 2,5 kg/ha

U ekološkoj proizvodnji moguće je koristiti i sredstva na osnovi bakra.

Prskati uvijek preventivno, dakle prije infekcije i pojave simptoma i pred kišu ili neposredno iza ukoliko tretman prije kiše nije bio moguć!