Obavijest br. 38

Zaštita breskve i nektarine

Na većini dijelova zadarske županije breskva i nektarina ulaze u cvatnju, stoga je uputno provesti zaštitu protiv kovčavosti lista (Taphrina deformans), a i planirati prvu zaštitu protiv paleži cvijeta (Monilinia laxa).

Protiv kovrčavosti lista preporuča se:

 • Dodine (CHROMODIN s 65) 1 kg/ha ili Ziram (ZIRAM 76 WG) 2,5 kg/ha

Protiv paleži cvijeta preporuča se dodati:

 • Ciprodinil (CHORUS 50 WG) 0.5 kg/ha

Preporuka vrijedi za početak cvatnje kada vladaju uvjeti nešto nižih temperatura. Za drugo prskanje u cvatnji, uz navedene fungicide protiv kovrčavosti lista, na raspolaganju je više fungicida za zaštitu protiv paleži cvijeta:

 • Fluopiram + tebukonazol (LUNA EXPERIENCE) 0,25 – 0,75 L/ha
 • Ciprodinil – trgovački naziv (CHORUS 50 WG) 0,5 kg/ha
 • Fludioksonil + ciprodinil (SWITCH 62,5 WG) 0,8 – 1 kg/ha
 • Boskalid + piraklostrobin (SIGNUM) 0,56 – 0,75 kg/ha
 • Difenkonazol (DIFCOR) 0,2 – 0,3 l/ha
 • Fenbukonazol (INDAR 5 EW) 0,7 l/ha
 • Miklobutanil (SYSTHANE 20 EW) 0,3 – 0,36 L/ha
 • Trifloksistrobin + tebukonazol (NATIVO WG) 0,3 kg/ha
 • Fenheksamid (TELDOR SC 500) 0,7 – 1,5 L/ha