Obavijest br. 55

Zaštita masline od Paunovog oka


Toplo i suho vrijeme trenutno ne pogoduje pojavi i razvoju Paunovog oka (Spilocea oleagina). Međutim, bolest je na nekim lokacijama u nasadu sigurno latentno prisutna. Ovo se ponajprije odnosi na udoline u kojima je strujanje zraka i osvjetljenje slabije, te u maslinicima u kojima prevladavaju osjetljivije sorte (Oblica). Sa kraćim danima i mogućom pojavom predjesenskih kiša krajem kolovoza i u rujnu bolest se vrlo brzo aktivira. Stoga na takvim položajima i u takvim maslinicima ipak preporučamo još jednu zaštitu sa sredstvima na bazi bakra. Krajnji rokovi su još ovaj tjedan jer bakrena sredstva imaju nešto dužu karencu tako da se ispoštuje vrijeme karence do berbe koja će vjerojatno u punom mahu nastupiti početkom i sredinom listopada. Na raspolaganju su:
- Neoram WG, 0,2 – 0,3%, K = 15 d
- Nordox 75 WG, 0,15%, K = 56 d
- Cuprablau Z, 0,3% K = 56 d
Uz ovo, preporuka je dodati i sredstvo na bazi sumpora u koncentraciji 0,2 – 0,3 % koji će djelovati repelentno na trenutno aktualne štetnike, pa tako dijelom i na maslinovu muhu.
Sva navedena sredstva dozvoljena su i u ekološkoj proizvodnji.