Obavijest br. 52

Zaštita vinograda

Prije zatvaranja grozda obvezno se preporuča zaštititi zonu grozda protiv sive plijesni (Botrytis cinerea). U ovoj fazi preporuka je botriticid (preparat protiv sive plijesni) dodati u zaštitu protiv pepelnice i plamenjače i isto obaviti jednim prohodom, ili je moguće prskati samo zonu grožđa. U ovoj fazi preporučamo:

- boskalid 0,1 % - CANTUS WG,
- fluopiram 0,5 l/ha – LUNA PRIVILEGE SC,
- pirimetanil 0,25 % - PYRUS 400 SC, SCALA SC,
- fludioksonil 0,1 % - GEOXE WG,
- fludioksonil + ciprodinil 0,08 % - SWITCH 62,5 WG,
- fenheksamid 1,5 l/h – TELDOR SC 500.

Na opažačkim mjestima KAŠIĆ, SMILČIĆ i KORLAT bilježimo pojačan let grozdovog moljca (Lobesia botrana), gdje su već i dosegnuti kritični brojevi ili su vrlo blizu te je uputno obaviti zaštitu i protiv ovog štetnika, pogotovo na stolnim sortama. Preporuka je koristiti selektivne preparate koji nemaju utjecaja na prirodne neprijatelje i korisnu faunuu ili je utjecaj minimalan:

- Abamektin – VERTIMEC, KRAFT, 0,055 %
- Bacillus thuringiensis – BATURAD WP, 0,2 %
- Emamektin benzoat – AFFIRM, 0,15 %
- Indoksakarb – AVAUNT 0,025 %
- Klorantraniliprol – CORAGEN 0,015 %
- Metoksifenozid – RUNNER, 0,04 %
- Spinosad – LASER, 0,02 %
- Spinetoram – RADIANT, 0,03 %
- Tebufenozid – MIMIC, 0,06 %