Obavijest br. 50

Mjerenja suhe tvari višnje maraske na lokaciji Murvica, Škabrnja i Vlačine, pokazuju vrijednosti oko 15 °Brix. Ukoliko se nastavi period lijepog vremena, berba se očekuje oko 20.lipnja pa do 25.lipnja, ovisno o lokaciji (na kamenitim i povišenim terenima ranije, na zemljanim terenima na nižim položajima kasnije). Stoga je ovih dana krajnji trenutak za zaštitu ploda sredstvima navedenima u obavijesti br. 48, tekst ponavljamo:

ZAŠTITA VIŠNJE MARASKE OD TREŠNJINE MUHE I OCTENE MUŠICE PLODA
Na višnji marasci Prošle godine veće probleme je prouzrokovala octena mušica ploda (Drosophila suzukii). Štetnik se na terenu prati, no ipak se proizvođači upućuju da obrate pažnju. Protiv ovoga štetnika nemamo registriranih insekticida, ali od onih registriranih za

uporabu na trešnji djelotvorni su:
- fosmet (IMIDAN) 1,5 kg/ha, K = 14 d
- deltametrin (DECIS) 0,5 – 0,7 l/ha, K = 7 d
- Acetamiprid (MOSPILAN) 0,25 kg/ha, K = 14 d


Navedena sredstva suzbit će i trešnjinu muhu (Rhagoletis cerasi), te osim fosmeta, suzbit će i lisne uši. Strogo voditi računa o karenci. Sada nije potrebno dodavati nikakav fungicid.

Ulovi trešnjine muhe na području Škabrnja - Prkos - Smilčić su cca 40 - 50 primjeraka muških i ženskih / ploči / 4 - 6 dana tako da je svakako uputno provesti zaštitu, uz poštivanje karence.