Obavijest br. 49

ZAŠTITA MASLINE
Nakon naglog kretanja vegetacije, ista je uglavnom vrlo usporena radi prohladnog i kišnog vremena. Tako je maslina na otocima tek sada u fazi početka cvatnje ili pune cvatnje, u priobalnom pojasu u fazi početka cvatnje, dok u zaleđu maslina tek započinje cvatnju ili čak još i ne započinje. Isto tako, gotovo nigdje ne bilježimo značajniji let maslinovog moljca (Prays oleae), osim po nekoliko primjeraka sa izuzetkom lokacije Podgrađe i dijelom u Poličniku. Početkom cvatnje maslinike je uputno poprskati otopinom folijarnog gnojiva na bazi mikroelementa bor, a ujedno je prilika i za zaštitu protiv maslinovog moljca. Međutim, isto do sada nije bilo potrebno ali je za očekivati da će se dolaskom lijepog i toplijeg vremena i let moljca intenzivirati. Upućujemo maslinare da prate preporuke o čemu ćemo na vrijeme izvijestiti i da budu spremni za tretmane jednim od slijedećih pripravaka:
- Bacillus thuringiensis 0,1 % (BATURAD, BIOBIT) - dozvoljen u ekološkoj proizvodnji
- Dimetoat 0,1 % (ROGOR, PERFEKTHION, CHROMOGOR)
- Deltametrin 0,0175 % (DECIS)
- Fosmet 0,15 % (IMIDAN)
Ukoliko u nasadu ima problema i sa štitastim ušima, na raspolaganju je insekticid INSEGAR (fenoksikarb), 0,06 % koji će djelovati i na štitaste uši i na maslinovog moljca.
Preporuča se prednost dati pripravcima na bazi Bacillus thuringiensis i dimetoat radi užeg spektra i manjeg utjecaja na korisnu faunu.
U slučaju jače infekcije paunovim okom (Spilocea oleagina), preporuka je u škropivo dodati i :
- STROBY (Krezoksim metil), 0,02 %
- NATIVO (TEBUKONAZOL + TRIFLOKSISTROBIN,) 0,025 %