Obavijest br. 30

Obavijest za voćare

Na području Hercegovine jabuke se nalaze u fazi završetka cvatnje i zametanja plodova.

Uređaji s terena ukazuju na veliki rizik za razvoj uzročnika krastavosti jabuka (Venturia inaequalis). U tu svrhu može se koristiti jedan od fungicida:

Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone, Indar 5 EW, Pyrus 400 SC ili Scala SC. ili bilo koje drugo sredstvo namijenjeno za ovu svrhu.

Izbor sredstva je puno manje bitan od pravovremenosti tretiranja.

Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača!