Obavijesti br. 28 i 29

Obavijest za vinogradare

Zbog povoljnih uvjeta koji pogoduju razvoju i infekcijama uzročnikom crne pjegavosti (Phomopsis viticola) na vinovoj lozi potrebno je pravodobno izvršiti tretiranje vinograda jednim od pripravaka: Dithane M-45, Pinozeb M-45, Penncozeb 75 DG, Shavit F ili Polyram DF. Ukoliko je porast mladica vinove loze dostigao duljinu od 15 cm tretiranje je poželjno obaviti pripravkom Mikal Flash ili Mikal Premuim F.

Obavijest voćarima

U južnim općinama Županije, u elektronskim lovkama je uočen ulov prve generacije breskvinog savijača. Preporučamo kemijsko suzbijanje insekticidima: Metch, Affirm, Imidan 50 WG, Reldan 22 EC, Mospilan 20 SG, Calypso SC 480 , Laser,  ili  bilo koji na tržištu dostupan insekticid za ovu namjenu,. Izbor sredstva je puno manje bitan od pravovremenosti tretiranja.


Pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača!