Obavijest br. 27

Obavijest voćarima

U južnim općinama Županije, u elektronskim lovkama je već uočen ulov prve generacije jabukovog savijača (Cydia pomonella). Preporučamo kemijsko suzbijanje insekticidima: Affirm, Imidan 50 WG, Reldan 22 EC, Mospilan 20 SG, Calypso SC 480 , Laser,  ili  bilo koji na tržištu dostupan insekticid za ovu namjenu,. Izbor sredstva je puno manje bitan od pravovremenosti tretiranja.

Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača!