Obavijest br. 44

Preporuka  za voćare

Obavještavamo voćare kako je došlo vrijeme za drugo po redu tretiranje protiv mediteranske voćne muhe (Ceratitis capitata).  Preporuča se ponovno isto sredstvo  (Success bait, Buminal + Dimetoat ),  istom količinom od maksimalno 4-5 litra  škropiva po hektaru.

UPORABA KLASIČNOG TRETIRANJA ATOMIZERIMA POD VISOKIM TLAKOM NE DOLAZI U OBZIR.

Cilj navedene mjere zaštite nije tretirati cijelu biljku, nego omogućiti stvaranje kapljica mamca koji sadrži i pesticid, a koje će konzumirati štetnik.

Ovaj put će se suzbijati odrasle jedinke koje su prilikom prvog tretiranja bile u stadiju kukuljice.