Obavijest br. 41

Preporuka za maslinare

U južnim općinama Hercegovačko-neretvanske županije, u elektronskim lovkama je  uočen ulov maslininog moljca (Prays oleae). Radi se o vrlo velikoj brojnosti populacije, koja je znatno prešla prag štetnosti. Preporučamo kemijsko suzbijanje insekticidima: Affirm, Imidan 50 WG, Reldan 22 EC, Mospilan 20 SG, Calypso SC 480, Laser  ili  bilo kojim na tržištu dostupnim insekticidom za ovu namjenu.

Pravovremenost tretiranja je puno bitnija od izbora sredstva za zaštitu bilja.

Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača!