Obavijest br. 39

Obavijest vinogradarima

U južnim općinama Županije, u elektronskim lovkama uočen je ulov sivog grožđanog moljca(Lobesia botrana), čije se gusjenice ubušuju u bobice grozda u fazi zrenja. Premda je uočena povećana brojnost spomenutog štetnika, ona još uvijek nije prešla  prag štetnosti (kada je šteta koju štetni organizam manja nego što bi koštalo tretiranje protiv istog) zbog čega vinogradari trebaju pratiti naredne obavijesti kako bi, u slučaju potrebe mogli pravodobno izvršiti tretiranje nasada prije nego što gusjenica uđe u bobice grozdova.