Obavijest br. 05/21

Obzirom da je u južnim općinama Hercegovačko-neretvanske županije, u elektronskim lovkama uočen ulov prve generacije jabučnog savijača, preporučamo kemijsko suzbijanje insekticidima: Metch, Affirm, Imidan 50 WG, Reldan 22 EC, Mospilan 20 SG, Calypso SC 480 , Laser,  ili  bilo kojim na tržištu dostupnim insekticidom za ovu namjenu.

* Pravovremenost tretiranja je puno bitnija od izbora sredstva za tretiranje.

*Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača!