Obavijest br. 39/2023

Obilaskom terena utvrđen je jači napad gljivice patula na pojedninim lokacijama, osobito na krupnijim sortama (Oblica, Ascolana tenera). Radi se o gljivici Sphaeropsis dalmatica. Bolest je vezana za pojavu maslinove muhe, pa se time napad ove godine može i objasniti jer bilježimo i povećanu brojnost maslinove muhe. Kako svjedočimo i kišnijoj sezoni, isto pogoduje i širenju patule. Tretmani koji se mogu obaviti su prskanje bakrenim sredstvima, uz poštivanje karence do berbe, te uz preporuku dodatka sredstva na bazi Bacillus amyloliquefaciens koji će u kombinaciji sa bakrenim sredstvima zasigurno umanjiti napad i spriječiti daljnje širenje.

Sasvim sigurno ove godine prisutne su i druge bolesti ploda (Gloeosporium olivarum) kao i simptomi paunovog oka na plodu, ali navedeni tretmane svakako će djelovati i na sprječavanja širenja i tih bolesti.