Obavijest br. 32/21

U uvjetima stresa uslijed visokih temperatura, na biljkama se lakše ispoljavaju simptomi nekih patogena koje prije u sezoni nismo vidjeli. Tako po terenu vidimo da su već vidljivi simptomi npr. ESKE i nekih virusa kao što je GPGV (Gray Pinot Gris Virus). Posebnog lijeka nema, osim krčenja, ali dobro je takve loze označiti i kasnije u periodu mirovanja (ili prije) iskrčiti.

Isto tako, dosta upita dobivamo o simptomima u vidu nabreklina na listu (vidjeti sliku). Radi se o grinjama erinozama koje uzrokuju ovakve šiške. Ružno je za vidjeti, ali ne rade posebnu štetu. U ovom periodu posebna tretiranja nemaju smisla, osim dodavati sumporna sredstva u redovnu zaštitu.