Drugo izvješće o danim preporukama za HNŽ i ŽZH

Projekt PESCAR sukladno svom općem cilju, a to je poboljšanje kvalitete okoliša, očuvanje i zaštita prirodnih resursa, kao i poboljšanje sustava upravljanja rizicima na području Bosne i Hercegovine i Hrvatske, u svojoj strukturi obuhvaća kako okolišnu, tako i gospodarsku te društvenu dimenziju održivosti. Kroz zajedničke aktivnosti svih dionika, a u svrhu postizanja specifičnih ciljeva projekta PESCAR, usmjerenih ka održivoj uporabi pesticida, postiže se učinkovitija primjena zaštitnih sredstava u prekograničnom području. Primjena pesticida samo u slučaju stvarne potrebe izravno doprinosi zaštiti okoliša na prostoru obuhvata projekta, jer se smanjuju onečišćenja vode, tla, doprinosi zaštiti zdravlja ljudi, a istodobno ima i pozitivne učinke na poljoprivrednu proizvodnju, gospodarstvo, te društvo u cjelini.

Provedbom predviđenih aktivnosti u sklopu projekta  PESCAR na području Hercegovačko-neretvanske županije i Županije Zapadnohercegovačke u proteklom periodu stvoren je okvir za učinkovitiju uporabu pesticida primjenom sustava alarmiranja. Učinkoviti sustav alarmiranja temelji se na primjeni prognoznih modela za predviđanje vjerojatnosti pojave biljnih štetnika i bolesti, čime se može pomoći poljoprivrednim proizvođačima u odlučivanju kada primijeniti zaštitna sredstva ako ih uopće treba primijeniti, te na taj način osigurati učinkovitiju uporabu pesticida. U sklopu provedbe projekta PESCAR, a u svrhu izvještavanja o pravovremenom tretiranju nasada, nabavljeno je 10 agroklimatskih stanica, te elektronske i feromonske lovke koje su postavljane na različitim miko-klimatskim lokacijama s različitim poljoprivrednim kulturama unutar ove dvije županije, čime je na području ŽZH razvijen sustav izvještavanja, a na području HNŽ-a postojeći sustav alarmiranja je dodatno moderniziran. Tijekom provedbe projekta PESCAR za poljoprivredne proizvođače na području Hercegovačko-neretvanske županije i Županije Zapadnohercegovačke objavljeno je ukupno 46 preporuka, na temelju podataka dobivenih s agroklimatskih stanica, te feromonskih i elektronskih lovki.

U privitku je priloženo Drugo izvješće o danim preporukama namijenjenih poljoprivrednim proizvođačima na području Hercegovačko-neretvanske županije i Županije Zapadnohercegovačke za drugi izvještajni period (siječanj-lipanj 2019. god.).

Provedba projekta PESCAR – Pesticide Control and Reduction financira se iz Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 601.639,26 EUR od čega sufinanciranje sredstvima EU iznosi 511.393,35 EUR-a, odnosno 85%. Nositelj projekta je Zadarska županija, a partneri na projektu su Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanske županije, Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Sveučilište u Zadru i Zavod za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke. Glavni cilj projekta PESCAR je promovirati smanjenu i ciljanu uporabu pesticida na području Zadarske županije u HR i Hercegovačko – neretvanske i Zapadnohercegovačke županije u BiH u svrhu zaštite prirode.

Drugo izvješće o preporukama_HNŽ_ŽZH.pdf