Preporuka br. 36 za Zadarsku županiju

Obavještavamo da se maslinova muha lovi na gotovo svim lokacijama u Županiji. Međutim, love se naravno gotovo u potpunosti muški primjerci, ženki je vrlo malo. Visoke temperature koje su do sada bile nisu omogućavale polaganje jaja, a osim toga plod je uglavnom u preranoj fazi da bi došlo do štete. Stoga prskanja još ne preporučujemo. Ono što se preporuča je postavljanje lovki sa atraktantom, a daljnje ulove i situaciju pratimo te ćemo na vrijeme i obavijestiti.