Obavijest br. 14/2022

U svijetlu novih metoda i novog načina pristupa suzbijanju maslinove muhe koji se u razvijenim maslinarskim zemljama odnedavno koristi, na koju temu je i održano nekoliko predavanja, obavještavamo da se na tržištu pojavio novi tip lovke pod nazivom Karate Trap B (Syngenta). Trenutno je ovo jedina lovka na tržištu koju se preporuča postaviti upravo sada te na stablu stoji cijele godine, sve do idućeg proljeća. Maslinova muha je u maslinicima već prisutna i zabilježen je i let. Stoga nova metoda podrazumijeva postavljanje lovke već sada kada je muha u masliniku prisutna a nema dovoljno hrane te se lako lovi u lovke. Najveći brojevi ulova bilježe se upravo u proljeće do nastupa visokih temperatura, te u jesen u vrijeme berbe i iza berbe. Stoga lovka koja je u masliniku prisutna cijele godine ima veliku mogućnost ulova i smanjenja populacije a time i značajno smanjenje šteta. Što se lovka koristi na većoj površini i kroz više godina, rezultat je bolji stoga je i udruživanje neophodno. Stoga preporučamo postavljanje lovki već sada oko Uskrsa i korištenje sve do slijedećeg proljeća. Svi maslinari koji koriste lovke imaju i pravo prijave na mjeru 10.1.12 kojoj ostvaruju sufinanciranje u iznosu 293 Eur/ha.

Ostali tipovi lovki namijenjenu za metodu masovnog ulova a koji su na tržištu trenutno prisutni (Eco Trap, Super Track) dobri su modeli koji imaju učinkovitost u suzbijanju muhe, ali nisu konstruirani za cjelogodišnje korištenje već se postavljaju cca mjesec do dva dana prije berbe i nemaju trajnost godinu dana.

Svakako se preporuča putem udruga i zajedničkih organizacija udruživanje i korištenje lovki, neovisno kojeg tipa i izvedbe, na što većoj površini kako bi se postigao što bolji rezultat i omogućilo korištenje manjeg broja lovki po jedinici površine. Isto tako, vrlo je važno muhu na taj način suzbijati postavljanjem lovki u kućnim vrtovima u urbanim sredinama koje se uglavnom ne štite a izvor su maslinove muhe i za maslinarska područja. Urbane sredine uglavnom nije zahvalno a ni poželjno prskati te lovke predstavljaju idealan sustav i za takva područja.