Obavijest br. 19/2024

U zadnjih mjesec dana dobivamo dojave o mjestimično vrlo velikom napadu različitih šumskih štetnika (borov četnjak, hrastov gubar) na nasadima voća poglavito u blizini šuma hrasta ili bora (bajam, višnje maraske, trešnje…). Ponekad je vrlo teško i determinirati o kojem se štetniku radi ali očigledno je da se radi o progradaciji šumskih štetnika. Nažalost, često se radi o izrazito jakom napadu koji je vrlo teško kontrolirati, a gusjenice potpuno izgrizu lišće i pupove, pa je urod ugrožen ne samo ovu nego i slijedeću godinu. Ovo je problem kojim bi se trebale pozabaviti Hrvatske šume koje bi te štetnike trebali pratiti i kontrolirati. Iako u pravilu u nekim od ovih kultura ništa nije registrirano protiv ovih štetnika jer najčešće i nisu štetnici tih kultura, ono što možemo koristiti i što iz iskustva djeluje je:

  • BATURAD ili pripravci na bazi Bacillus thringiensis kurstaki, 1 – 2 kg/ha, ponoviti barem 3 x u razmaku 5 – 7 dana – dozvoljeno u ekološkoj proizvodnji!
  • AFFIRM OPTI (emamektin benzoat), 2 kg/ha, ponoviti 2 x u razmaku 10 – 15 d.
  • CORAGEN (klorantraniliprol), 0,2 l/ha, ponoviti 2 x u razmaku cca 10 – 15 d.

Nažalost ovime ponekad izlazimo i iz zakonskih okvira ali u nekim slučajevima egzistencija voćara je potpuno ugrožena i to ne njihovom krivnjom.