Vezano za prethodnu obavijest, dužni smo ispravak. Na maslini su registrirani:

- DECIS 2,5 EC, 0,4 - 0,7 l/ha (0,04 - 0,07%) i DECIS 100 EC, 0,125 - 0,175 l/ha (0,0125 -0,0175 %). 

Kako vidite, naziv sredstva je sličan ali nije isti, te nije ista ni doza, pa ukoliko se navedeno sredstvo koristi, obratiti pažnju na točan naziv i dozu!