Obavijest br. 21/2024

Nakon nenormalno toplog perioda temperature su nešto pale, iako su sad ponovno počele dostizati više vrijednosti. Kiše nema puno, iako svako toliko negdje padne. Vlage u svakom slučaju ima dovoljno i mogućnost razvoja plamenjače je na dosta visokom nivou. Posebno treba paziti na položajima koji su prošle godine pretrpjeli veću štetu. Zaštitu svakako planirati kombinacijom sistemičnog i kontaktnog fungicida, dakle po mogućnosti prednost dati preparatima sa dvije aktivne tvari zasebnog načina djelovanja radi antirezistentne strategije i bolje efikasnosti, te uvijek ići preventivno, dakle PRIJE KIŠE I PRIJE POJAVE SIMPTOMA! Upućujemo vinogradare da se ne drže razmaka od tipa 14 ili 20 d već da prate vremenske uvjete i ne čekaju dugo sa zaštitom. Tamo gdje se zaštita nije obavila prije, svakako ju obaviti odmah iza kiše. Preporučaju se  blok tretmani (dva puta u razmaku 7 – 12 dana, ovisno o uvjetima), ii naizmjenični tretmani različitim pripravcima.

Za zaštitu od plamenjače na raspolaganju imamo:

  • metalaksil - M + bakar oksiklorid (RIDOMIL GOLD R) 5 kg/ha
  • ciazofamid (MILDICUT 25 SC) 2,5 l/ha
  • metalaksil – M + folpet (FOLPAN GOLD) 2 kg/ha
  • fluopikolid + al. fosetil (PROFILER WG) 3 kg/ha
  • mandipropamid + zoksamid (AMPEXIO), 0,5 kg/ha
  • dimetomorf + folpet (FORUM STAR, SPHINX EXTRA 685 WDG) 2 kg/ha
  • dimetomorf + ametoktradin (ORVEGO SC) 0,8 l/ha
  • iprovalikarb + folpet + al.fosetil (MIKAL PREMIUM F WG) 3 kg/ha
  • oksatiapiprolin + amisulbrom (ORONDIS FORTE pack) 0,2 + 0,37 l/ha
  • oksatiapiprolin + zoksamid (ZORVEC VINABEL) 0,6 l/ha

Naveden je samo dio registriranih sredstava a koja se mogu koristiti u ovoj fazi.

Koncentracije su izražene na 1000 l vode. Bez obzira na potrošnju vode, potrebno je držati se doze/ha.

Obvezno dobro pročitati uputu i pridržavati se uputa proizvođača jer može doći do promjene registracije i doze / koncentracije.