Projekt PESCAR:
Pesticide Control and Reduction

Projekt PESCAR – Pesticide Control and Reduction je jedan od projekata prekogranične suradnje kojim se želi zaštititi okoliš te potaknuti održiva upotreba prirodnih resursa. Cilj projekta jest promovirati smanjenu i ciljanu uporabu pesticida na programskom području u svrhu zaštite prirode.

Više
Projekt PESCAR: Pesticide Control and Reduction

Obavijesti

Zaštita masline - stanje
11.07.2022.

Zaštita masline - stanje

Obavijest br. 34/2022

Više
Fiziološke bolesti ploda rajčice
11.07.2022.

Fiziološke bolesti ploda rajčice

Obavijest br. 33/2022

Više
Zaštita breskve i nektarine
15.06.2022.

Zaštita breskve i nektarine

Obavijest br. 32/2022

Više

Mjerne postaje

PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida
Ninski Stanovi PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 28,2 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 57,4 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 09.08.2022. 09:00
Murvica Gornja PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 128,9 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 82,9 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 09.08.2022. 09:00
Baštica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 26,8 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 52,0 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 09.08.2022. 09:00
Baštica Kašić PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 26,9 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 51,0 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 09.08.2022. 09:00
Nova Baštica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 27,4 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 52,6 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 09.08.2022. 09:00
Smilčić PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 25,7 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 54,1 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 09.08.2022. 09:00
Nadin PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 26,6 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 50,2 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 09.08.2022. 09:00
Jankolovica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 27,8 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 51,2 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 09.08.2022. 09:00
Dugi Otok PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 27,9 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 56,3 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 09.08.2022. 09:00
Korlat PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 24,8 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 55,7 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 09.08.2022. 09:00
Ugljan PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 27,8 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 61,0 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 09.08.2022. 09:00
Pag PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 27,0 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 47,0 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 09.08.2022. 09:00
Bila Vlaka (Stankovci) PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 26,4 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 48,8 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 09.08.2022. 09:00
PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida
Prozor PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Hutovo PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 26,5 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 43,7 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 09.08.2022. 09:00
Trijebanj PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 23,4 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 52,9 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 09.08.2022. 09:00
Lisičići PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 18,7 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 99,6 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 09.08.2022. 09:00
Jablanica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 18,4 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 96,8 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 09.08.2022. 09:00
Zavala PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 25,8 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 54,1 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 09.08.2022. 09:00
Jasoć PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 24,6 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 52,0 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 09.08.2022. 09:00
Ograđenik PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 25,2 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 47,0 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 09.08.2022. 09:00
Mostar PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 26,8 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 42,7 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 09.08.2022. 09:00
Blizanci PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 26,1 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 45,2 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 09.08.2022. 09:00