Projekt PESCAR:
Pesticide Control and Reduction

Projekt PESCAR – Pesticide Control and Reduction je jedan od projekata prekogranične suradnje kojim se želi zaštititi okoliš te potaknuti održiva upotreba prirodnih resursa. Cilj projekta jest promovirati smanjenu i ciljanu uporabu pesticida na programskom području u svrhu zaštite prirode.

Više
Projekt PESCAR: Pesticide Control and Reduction

Obavijesti

Preporuka br. 13 za Zadarsku županiju
03.04.2020. Novosti

Preporuka br. 13 za Zadarsku županiju

Zaštita vinograda od grinja

Više
Preporuka br. 12 za Zadarsku županiju
03.04.2020. Novosti

Preporuka br. 12 za Zadarsku županiju

Zaštita vinograda od crne pjegavosti

Više
Zaštita breskve i nektarine
03.04.2020. Novosti

Zaštita breskve i nektarine

Preporuka br. 11 za Zadarsku županiju

Više

Mjerne postaje

PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida
Ninski Stanovi PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 16,5 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 29,8 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 05.04.2020. 23:00
Murvica Gornja PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 15,3 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 36,3 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 05.04.2020. 23:00
Baštica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 15,2 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 26,9 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 05.04.2020. 23:00
Baštica Kašić PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 14,4 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 33,5 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 05.04.2020. 23:00
Nova Baštica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 16,1 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 33,3 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 05.04.2020. 23:00
Smilčić PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 14,9 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 33,8 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 05.04.2020. 23:00
Nadin PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Jankolovica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 16,0 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 34,3 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 05.04.2020. 23:00
Dugi Otok PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 15,3 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 46,1 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 05.04.2020. 23:00
Korlat PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Ugljan PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 16,0 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 41,0 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 05.04.2020. 23:00
Pag PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 16,9 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 31,2 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 05.04.2020. 23:00
PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida
Prozor PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Hutovo PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 13,2 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 25,9 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 05.04.2020. 23:00
Trijebanj PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 13,6 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 25,5 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 05.04.2020. 23:00
Lisičići PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 12,6 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 32,8 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 05.04.2020. 23:00
Jablanica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 12,5 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 33,1 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 05.04.2020. 23:00
Zavala PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 14,7 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 23,0 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 05.04.2020. 23:00
Jasoć PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 14,7 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 23,4 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 05.04.2020. 23:00
Ograđenik PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 14,1 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 26,4 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 05.04.2020. 23:00
Mostar PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 16,4 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 20,9 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 05.04.2020. 23:00
Blizanci PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 14,0 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 27,4 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 05.04.2020. 23:00