Projekt PESCAR:
Pesticide Control and Reduction

Projekt PESCAR – Pesticide Control and Reduction je jedan od projekata prekogranične suradnje kojim se želi zaštititi okoliš te potaknuti održiva upotreba prirodnih resursa. Cilj projekta jest promovirati smanjenu i ciljanu uporabu pesticida na programskom području u svrhu zaštite prirode.

Više
Projekt PESCAR: Pesticide Control and Reduction

Obavijesti

zaštita masline od Paunovog oka
07.08.2020. Novosti

zaštita masline od Paunovog oka

Preporuka br. 41 za Zadarsku županiju

Više
Ispravak preporuke br. 40 za Zadarsku županiju
31.07.2020. Novosti

Ispravak preporuke br. 40 za Zadarsku županiju

Više
Zaštita masline od maslinove muhe
31.07.2020. Novosti

Zaštita masline od maslinove muhe

Preporuka br. 40 za Zadarsku županiju

Više

Mjerne postaje

PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida
Ninski Stanovi PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 33,5 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 35,5 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 09.08.2020. 12:00
Murvica Gornja PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 34,9 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 37,8 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 09.08.2020. 12:00
Baštica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 34,3 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 39,4 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 09.08.2020. 12:00
Baštica Kašić PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 34,7 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 40,3 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 09.08.2020. 12:00
Nova Baštica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 34,7 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 44,3 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 09.08.2020. 12:00
Smilčić PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 34,5 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 39,5 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 09.08.2020. 12:00
Nadin PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 34,9 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 37,3 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 09.08.2020. 12:00
Jankolovica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 33,9 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 43,7 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 09.08.2020. 12:00
Dugi Otok PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 35,3 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 36,6 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 09.08.2020. 12:00
Korlat PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 33,4 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 40,7 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 09.08.2020. 12:00
Ugljan PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 32,3 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 59,2 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 09.08.2020. 12:00
Pag PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 35,4 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 37,9 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 09.08.2020. 12:00
PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida
Prozor PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 26,5 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 51,3 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 09.08.2020. 12:00
Hutovo PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 31,3 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 36,7 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 09.08.2020. 12:00
Trijebanj PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 31,3 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 31,5 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 09.08.2020. 12:00
Lisičići PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Jablanica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 30,6 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 47,8 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 09.08.2020. 12:00
Zavala PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 30,5 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 41,1 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 09.08.2020. 12:00
Jasoć PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 31,3 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 32,6 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 09.08.2020. 12:00
Ograđenik PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 33,1 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 31,9 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 09.08.2020. 12:00
Mostar PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 33,7 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 27,0 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 09.08.2020. 12:00
Blizanci PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 33,0 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 32,4 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 09.08.2020. 12:00