Projekt PESCAR:
Pesticide Control and Reduction

Projekt PESCAR – Pesticide Control and Reduction je jedan od projekata prekogranične suradnje kojim se želi zaštititi okoliš te potaknuti održiva upotreba prirodnih resursa. Cilj projekta jest promovirati smanjenu i ciljanu uporabu pesticida na programskom području u svrhu zaštite prirode.

Više
Projekt PESCAR: Pesticide Control and Reduction

Obavijesti

Zaštita smokve
19.07.2024.

Zaštita smokve

Obavijest br. 40/2024

Više
Zaštita masline
18.07.2024.

Zaštita masline

Obavijest br. 39/2024

Više
Zaštita vinograda
09.07.2024.

Zaštita vinograda

Obavijest br. 38/2024

Više

Mjerne postaje

PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida
Ninski Stanovi PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Murvica Gornja PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 25,8 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 82,0 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 19.07.2024. 22:00
Baštica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 24,5 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 79,3 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 19.07.2024. 22:00
Baštica Kašić PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Nova Baštica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 24,3 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 78,6 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 19.07.2024. 22:00
Smilčić PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Nadin PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 27,1 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 68,4 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 19.07.2024. 22:00
Jankolovica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 26,2 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 75,5 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 19.07.2024. 22:00
Dugi Otok PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 28,2 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 70,7 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 19.07.2024. 22:00
Korlat PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 27,8 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 65,0 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 19.07.2024. 22:00
Ugljan PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 128,9 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 94,6 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 19.07.2024. 22:00
Pag PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 31,2 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 47,2 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 19.07.2024. 22:00
Bila Vlaka (Stankovci) PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 26,9 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 67,6 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 19.07.2024. 22:00