Projekt PESCAR:
Pesticide Control and Reduction

Projekt PESCAR – Pesticide Control and Reduction je jedan od projekata prekogranične suradnje kojim se želi zaštititi okoliš te potaknuti održiva upotreba prirodnih resursa. Cilj projekta jest promovirati smanjenu i ciljanu uporabu pesticida na programskom području u svrhu zaštite prirode.

Više
Projekt PESCAR: Pesticide Control and Reduction

Obavijesti

Zaštita masline
02.06.2023.

Zaštita masline

Obavijest br. 26/2023

Više
Zaštita vinograda od pepelnice
02.06.2023.

Zaštita vinograda od pepelnice

Obavijest br. 25/2023

Više
Zaštita vinograda od plamenjače
02.06.2023.

Zaštita vinograda od plamenjače

Obavijest br. 24/2023

Više

Mjerne postaje

PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida
Ninski Stanovi PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 23,2 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 79,4 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 03.06.2023. 09:00
Murvica Gornja PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 25,5 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 53,2 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 03.06.2023. 09:00
Baštica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 24,6 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 57,4 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 03.06.2023. 09:00
Baštica Kašić PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 24,7 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 55,1 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 03.06.2023. 09:00
Nova Baštica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 128,9 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 100,0 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 03.06.2023. 09:00
Smilčić PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 24,6 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 57,9 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 03.06.2023. 09:00
Nadin PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 128,9 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 97,1 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 03.06.2023. 09:00
Jankolovica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 24,6 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 65,1 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 03.06.2023. 09:00
Dugi Otok PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 26,1 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 86,0 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 03.06.2023. 09:00
Korlat PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 22,5 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 64,8 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 03.06.2023. 09:00
Ugljan PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 22,9 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 83,7 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 03.06.2023. 09:00
Pag PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 24,8 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 59,1 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 03.06.2023. 09:00
Bila Vlaka (Stankovci) PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 24,3 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 57,6 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 03.06.2023. 09:00