Projekt PESCAR:
Pesticide Control and Reduction

Projekt PESCAR – Pesticide Control and Reduction je jedan od projekata prekogranične suradnje kojim se želi zaštititi okoliš te potaknuti održiva upotreba prirodnih resursa. Cilj projekta jest promovirati smanjenu i ciljanu uporabu pesticida na programskom području u svrhu zaštite prirode.

Više
Projekt PESCAR: Pesticide Control and Reduction

Obavijesti

Štete na bajamu
12.05.2022.

Štete na bajamu

Obavijest br. 24/2022

Više
Zaštita krumpira od krumpirove zlatice
12.05.2022.

Zaštita krumpira od krumpirove zlatice

Obavijest br. 23/2022

Više
Zaštita masline od maslinovog moljca
12.05.2022.

Zaštita masline od maslinovog moljca

Obavijest br. 22/2022

Više

Mjerne postaje

PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida
Ninski Stanovi PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 14,0 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 73,7 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 17.05.2022. 02:00
Murvica Gornja PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 14,2 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 92,5 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 17.05.2022. 02:00
Baštica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 14,8 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 84,2 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 17.05.2022. 02:00
Baštica Kašić PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 15,8 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 85,6 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 17.05.2022. 02:00
Nova Baštica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 13,2 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 85,2 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 17.05.2022. 02:00
Smilčić PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 14,7 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 98,3 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 17.05.2022. 02:00
Nadin PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 13,8 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 89,5 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 17.05.2022. 02:00
Jankolovica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 14,4 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 85,0 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 17.05.2022. 02:00
Dugi Otok PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 17,6 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 92,5 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 17.05.2022. 02:00
Korlat PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 16,0 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 85,0 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 17.05.2022. 02:00
Ugljan PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 17,3 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 90,8 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 17.05.2022. 02:00
Pag PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 17,4 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 74,4 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 17.05.2022. 02:00
Bila Vlaka (Stankovci) PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 13,1 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 96,4 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 17.05.2022. 02:00
PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida
Prozor PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Hutovo PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Trijebanj PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Lisičići PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Jablanica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Zavala PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 14,7 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 92,7 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 17.05.2022. 02:00
Jasoć PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Ograđenik PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Mostar PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 14,3 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 99,3 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 17.05.2022. 02:00
Blizanci PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /