Projekt PESCAR:
Pesticide Control and Reduction

Projekt PESCAR – Pesticide Control and Reduction je jedan od projekata prekogranične suradnje kojim se želi zaštititi okoliš te potaknuti održiva upotreba prirodnih resursa. Cilj projekta jest promovirati smanjenu i ciljanu uporabu pesticida na programskom području u svrhu zaštite prirode.

Više
Projekt PESCAR: Pesticide Control and Reduction

Obavijesti

Zaštita voćnjaka, vinograda i maslinika i suzbijanje gljivičnih i bakterijskih bolesti
23.11.2021.

Zaštita voćnjaka, vinograda i maslinika i suzbijanje gljivičnih i bakterijskih bolesti

Obavijest br.45/21

Više
Zaštita voćnjaka, vinograda i maslinika u jesenskom razdoblju
26.10.2021.

Zaštita voćnjaka, vinograda i maslinika u jesenskom razdoblju

Obavijest br. 44/21

Više
Stanje maslinove muhe
26.10.2021.

Stanje maslinove muhe

Obavijest br. 43/21

Više

Mjerne postaje

PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida
Ninski Stanovi PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 8,2 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 82,7 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 05.12.2021. 14:00
Murvica Gornja PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 7,6 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 91,5 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 05.12.2021. 14:00
Baštica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 7,4 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 85,3 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 05.12.2021. 14:00
Baštica Kašić PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Nova Baštica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Smilčić PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 6,8 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 99,2 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 05.12.2021. 14:00
Nadin PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 7,9 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 88,4 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 05.12.2021. 14:00
Jankolovica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 8,5 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 82,5 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 05.12.2021. 14:00
Dugi Otok PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 9,3 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 96,4 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 05.12.2021. 14:00
Korlat PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 6,1 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 90,9 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 05.12.2021. 14:00
Ugljan PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 8,8 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 97,7 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 05.12.2021. 14:00
Pag PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida
Prozor PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Hutovo PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 11,8 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 85,5 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 05.12.2021. 14:00
Trijebanj PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 10,2 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 99,3 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 05.12.2021. 14:00
Lisičići PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 6,7 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 99,6 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 05.12.2021. 14:00
Jablanica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 7,0 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 99,2 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 05.12.2021. 14:00
Zavala PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 12,1 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 82,1 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 05.12.2021. 14:00
Jasoć PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 11,1 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 99,5 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 05.12.2021. 14:00
Ograđenik PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 10,4 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 95,7 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 05.12.2021. 14:00
Mostar PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 10,5 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 99,2 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 05.12.2021. 14:00
Blizanci PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 13,1 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 80,9 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 05.12.2021. 14:00