Projekt PESCAR:
Pesticide Control and Reduction

Projekt PESCAR – Pesticide Control and Reduction je jedan od projekata prekogranične suradnje kojim se želi zaštititi okoliš te potaknuti održiva upotreba prirodnih resursa. Cilj projekta jest promovirati smanjenu i ciljanu uporabu pesticida na programskom području u svrhu zaštite prirode.

Više
Projekt PESCAR: Pesticide Control and Reduction

Obavijesti

Zaštita voćnjaka, vinograda i maslinika i suzbijanje gljivičnih i bakterijskih bolesti
23.11.2021.

Zaštita voćnjaka, vinograda i maslinika i suzbijanje gljivičnih i bakterijskih bolesti

Obavijest br.45/21

Više
Zaštita voćnjaka, vinograda i maslinika u jesenskom razdoblju
26.10.2021.

Zaštita voćnjaka, vinograda i maslinika u jesenskom razdoblju

Obavijest br. 44/21

Više
Stanje maslinove muhe
26.10.2021.

Stanje maslinove muhe

Obavijest br. 43/21

Više

Mjerne postaje

PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida
Ninski Stanovi PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 8,8 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 49,2 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 23.01.2022. 21:00
Murvica Gornja PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 8,4 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 55,5 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 23.01.2022. 21:00
Baštica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Baštica Kašić PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Nova Baštica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 6,0 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 61,6 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 23.01.2022. 21:00
Smilčić PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Nadin PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 7,9 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 55,3 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 23.01.2022. 21:00
Jankolovica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 6,4 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 69,4 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 23.01.2022. 21:00
Dugi Otok PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 9,5 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 56,9 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 23.01.2022. 21:00
Korlat PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 6,0 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 60,9 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 23.01.2022. 21:00
Ugljan PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 9,4 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 60,4 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 23.01.2022. 21:00
Pag PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 8,7 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 47,5 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 23.01.2022. 21:00
PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida
Prozor PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Hutovo PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Trijebanj PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Lisičići PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 0,6 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 67,2 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 23.01.2022. 21:00
Jablanica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Zavala PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 1,0 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 43,7 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 23.01.2022. 21:00
Jasoć PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Ograđenik PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Mostar PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 1,4 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 50,5 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 23.01.2022. 21:00
Blizanci PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /