Projekt PESCAR:
Pesticide Control and Reduction

Projekt PESCAR – Pesticide Control and Reduction je jedan od projekata prekogranične suradnje kojim se želi zaštititi okoliš te potaknuti održiva upotreba prirodnih resursa. Cilj projekta jest promovirati smanjenu i ciljanu uporabu pesticida na programskom području u svrhu zaštite prirode.

Više
Projekt PESCAR: Pesticide Control and Reduction

Obavijesti

Zaštita breskve i nektarine
01.03.2021.

Zaštita breskve i nektarine

Obavijest br. 06/21

Više
Zaštita trešnje i višnje maraske
01.03.2021.

Zaštita trešnje i višnje maraske

Obavijest br. 05/21

Više
Zaštita masline od bakterijskog raka i paunovog oka
01.03.2021.

Zaštita masline od bakterijskog raka i paunovog oka

Obavijest br. 04/21

Više

Mjerne postaje

PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida
Ninski Stanovi PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Murvica Gornja PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 5,2 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 85,7 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 01.03.2021. 22:00
Baštica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 9,1 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 48,6 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 01.03.2021. 22:00
Baštica Kašić PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 9,0 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 52,4 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 01.03.2021. 22:00
Nova Baštica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Smilčić PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 9,4 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 51,1 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 01.03.2021. 22:00
Nadin PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Jankolovica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 8,9 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 56,0 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 01.03.2021. 22:00
Dugi Otok PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Korlat PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 8,6 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 53,0 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 01.03.2021. 22:00
Ugljan PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 6,3 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 90,5 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 01.03.2021. 22:00
Pag PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida
Prozor PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Hutovo PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Trijebanj PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Lisičići PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Jablanica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 8,4 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 49,7 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 01.03.2021. 22:00
Zavala PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 10,6 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 32,9 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 01.03.2021. 22:00
Jasoć PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Ograđenik PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Mostar PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Blizanci PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /