Projekt PESCAR:
Pesticide Control and Reduction

Projekt PESCAR – Pesticide Control and Reduction je jedan od projekata prekogranične suradnje kojim se želi zaštititi okoliš te potaknuti održiva upotreba prirodnih resursa. Cilj projekta jest promovirati smanjenu i ciljanu uporabu pesticida na programskom području u svrhu zaštite prirode.

Više
Projekt PESCAR: Pesticide Control and Reduction

Obavijesti

Zaštita masline od maslinove muhe
21.09.2021.

Zaštita masline od maslinove muhe

Obavijest br. 42/21

Više
Stanje maslinove muhe
17.09.2021.

Stanje maslinove muhe

Obavijest br. 41/21

Više
Zaštita masline prije berbe
27.08.2021.

Zaštita masline prije berbe

Obavijest br. 40/21

Više

Mjerne postaje

PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida
Ninski Stanovi PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 16,8 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 55,7 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 24.09.2021. 19:00
Murvica Gornja PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 17,0 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 79,8 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 24.09.2021. 19:00
Baštica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 17,0 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 73,0 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 24.09.2021. 19:00
Baštica Kašić PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 16,1 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 79,9 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 24.09.2021. 19:00
Nova Baštica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 15,5 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 80,7 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 24.09.2021. 19:00
Smilčić PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 15,8 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 89,0 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 24.09.2021. 19:00
Nadin PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 17,1 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 81,4 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 24.09.2021. 19:00
Jankolovica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 18,0 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 73,5 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 24.09.2021. 19:00
Dugi Otok PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 18,9 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 82,2 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 24.09.2021. 19:00
Korlat PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 15,5 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 84,2 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 24.09.2021. 19:00
Ugljan PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 18,9 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 82,7 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 24.09.2021. 19:00
Pag PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 18,0 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 68,7 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 24.09.2021. 19:00
PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida
Prozor PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 14,0 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 74,5 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 24.09.2021. 19:00
Hutovo PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 18,3 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 64,3 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 24.09.2021. 19:00
Trijebanj PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 18,7 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 59,5 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 24.09.2021. 19:00
Lisičići PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Jablanica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Zavala PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 18,4 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 64,3 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 24.09.2021. 19:00
Jasoć PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 18,5 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 65,4 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 24.09.2021. 19:00
Ograđenik PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 19,9 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 48,7 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 24.09.2021. 19:00
Mostar PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Blizanci PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 20,5 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 51,6 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 24.09.2021. 19:00