Projekt PESCAR:
Pesticide Control and Reduction

Projekt PESCAR – Pesticide Control and Reduction je jedan od projekata prekogranične suradnje kojim se želi zaštititi okoliš te potaknuti održiva upotreba prirodnih resursa. Cilj projekta jest promovirati smanjenu i ciljanu uporabu pesticida na programskom području u svrhu zaštite prirode.

Više
Projekt PESCAR: Pesticide Control and Reduction

Obavijesti

Zaštita masline
10.09.2020. Novosti

Zaštita masline

Preporuka br. 46 za Zadarsku županiju

Više
Zaštita trešnje i višnje maraske
10.09.2020. Novosti

Zaštita trešnje i višnje maraske

Preporuka br. 45 za Zadarsku županiju

Više
Zaštita masline od maslinove muhe
25.08.2020. Novosti

Zaštita masline od maslinove muhe

Preporuka br. 44 za Zadarsku županiju

Više

Mjerne postaje

PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida
Ninski Stanovi PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 11,8 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 78,5 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 26.09.2020. 06:00
Murvica Gornja PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 10,8 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 90,5 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 26.09.2020. 06:00
Baštica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 9,9 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 81,9 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 26.09.2020. 06:00
Baštica Kašić PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 9,6 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 91,1 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 26.09.2020. 06:00
Nova Baštica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 9,3 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 93,6 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 26.09.2020. 06:00
Smilčić PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 9,8 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 93,4 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 26.09.2020. 06:00
Nadin PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 10,4 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 82,6 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 26.09.2020. 06:00
Jankolovica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 11,7 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 77,6 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 26.09.2020. 06:00
Dugi Otok PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 15,5 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 66,6 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 26.09.2020. 06:00
Korlat PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 9,5 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 87,9 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 26.09.2020. 06:00
Ugljan PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 15,4 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 78,9 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 26.09.2020. 06:00
Pag PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 13,7 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 72,5 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 26.09.2020. 06:00
PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida
Prozor PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 8,7 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 93,4 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 26.09.2020. 06:00
Hutovo PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 13,6 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 92,1 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 26.09.2020. 06:00
Trijebanj PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 12,4 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 90,2 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 26.09.2020. 06:00
Lisičići PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Jablanica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 11,2 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 93,0 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 26.09.2020. 06:00
Zavala PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 14,5 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 85,0 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 26.09.2020. 06:00
Jasoć PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 11,2 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 99,3 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 26.09.2020. 06:00
Ograđenik PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 11,8 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 79,1 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 26.09.2020. 06:00
Mostar PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 12,3 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 85,9 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 26.09.2020. 06:00
Blizanci PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 12,8 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 87,6 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 26.09.2020. 06:00