Projekt PESCAR:
Pesticide Control and Reduction

Projekt PESCAR – Pesticide Control and Reduction je jedan od projekata prekogranične suradnje kojim se želi zaštititi okoliš te potaknuti održiva upotreba prirodnih resursa. Cilj projekta jest promovirati smanjenu i ciljanu uporabu pesticida na programskom području u svrhu zaštite prirode.

Više
Projekt PESCAR: Pesticide Control and Reduction

Obavijesti

Granica koja spaja
17.12.2019. Zadarska županija

Granica koja spaja

održan Okrugli stol i Završna konferencija projekta PESCAR – Pesticide Control and Reducton

Više
Poziv na Okrugli stol i Završnu konferenciju projekta PESCAR
09.12.2019. Novosti

Poziv na Okrugli stol i Završnu konferenciju projekta PESCAR

Okrugli stol i Završna konferencija u Zadru

Više
Akcijski plan o održivoj uporabi pesticida
03.12.2019. Hercegovačko-neretvanska županija

Akcijski plan o održivoj uporabi pesticida

U Mostaru održane dvije Prezentacije Akcijskog plana u sklopu provedbe projekta PESCAR – Pesticide Control and Reduction

Više

Mjerne postaje

PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida
Ninski Stanovi PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida -2,8 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 85,0 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 24.01.2020. 02:00
Murvica Gornja PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 0,4 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 75,7 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 24.01.2020. 02:00
Baštica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida -2,4 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 76,9 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 24.01.2020. 02:00
Baštica Kašić PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 128,9 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 92,9 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 24.01.2020. 02:00
Nova Baštica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida -5,9 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 91,8 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 24.01.2020. 02:00
Smilčić PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida -0,3 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 75,0 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 24.01.2020. 02:00
Nadin PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Jankolovica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida -3,8 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 95,3 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 24.01.2020. 02:00
Dugi Otok PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Korlat PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 1,4 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 66,7 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 24.01.2020. 02:00
PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida
Prozor PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Hutovo PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Trijebanj PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Lisičići PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Jablanica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Zavala PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida -5,2 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 90,3 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 24.01.2020. 02:00
Jasoć PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Ograđenik PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Mostar PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Blizanci PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /