Projekt PESCAR:
Pesticide Control and Reduction

Projekt PESCAR – Pesticide Control and Reduction je jedan od projekata prekogranične suradnje kojim se želi zaštititi okoliš te potaknuti održiva upotreba prirodnih resursa. Cilj projekta jest promovirati smanjenu i ciljanu uporabu pesticida na programskom području u svrhu zaštite prirode.

Više
Projekt PESCAR: Pesticide Control and Reduction

Obavijesti

Zaštita vinograda
15.03.2023.

Zaštita vinograda

Obavijest br. 8/2023

Više
Zaštita trešnje i višnje maraske
15.03.2023.

Zaštita trešnje i višnje maraske

Obavijest br. 7/2023

Više
Zaštita breskve i nektarine
15.03.2023.

Zaštita breskve i nektarine

Obavijest br. 6/2023

Više

Mjerne postaje

PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida
Ninski Stanovi PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 15,0 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 62,7 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 21.03.2023. 17:00
Murvica Gornja PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 15,7 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 63,6 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 21.03.2023. 17:00
Baštica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 16,4 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 61,8 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 21.03.2023. 17:00
Baštica Kašić PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 15,8 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 63,0 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 21.03.2023. 17:00
Nova Baštica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Smilčić PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 15,8 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 63,6 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 21.03.2023. 17:00
Nadin PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 16,2 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 61,2 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 21.03.2023. 17:00
Jankolovica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 15,9 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 69,5 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 21.03.2023. 17:00
Dugi Otok PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 15,2 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 93,9 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 21.03.2023. 17:00
Korlat PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 15,5 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 59,8 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 21.03.2023. 17:00
Ugljan PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 14,5 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 86,3 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 21.03.2023. 17:00
Pag PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 18,1 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 60,5 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 21.03.2023. 17:00
Bila Vlaka (Stankovci) PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 16,0 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 59,3 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 21.03.2023. 17:00
PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida
Prozor PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Hutovo PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 14,0 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 68,6 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 21.03.2023. 17:00
Trijebanj PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 14,3 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 59,7 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 21.03.2023. 17:00
Lisičići PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 15,7 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 47,0 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 21.03.2023. 17:00
Jablanica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 17,1 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 41,2 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 21.03.2023. 17:00
Zavala PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 14,9 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 65,4 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 21.03.2023. 17:00
Jasoć PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 14,6 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 67,9 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 21.03.2023. 17:00
Ograđenik PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Mostar PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 15,5 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 61,8 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 21.03.2023. 17:00
Blizanci PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 17,0 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 51,9 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 21.03.2023. 17:00