Projekt PESCAR:
Pesticide Control and Reduction

Projekt PESCAR – Pesticide Control and Reduction je jedan od projekata prekogranične suradnje kojim se želi zaštititi okoliš te potaknuti održiva upotreba prirodnih resursa. Cilj projekta jest promovirati smanjenu i ciljanu uporabu pesticida na programskom području u svrhu zaštite prirode.

Više
Projekt PESCAR: Pesticide Control and Reduction

Obavijesti

Praktični priručnik
21.10.2019. Novosti

Praktični priručnik

Upute za korištenje prognostičkog sustava

Više
Treći izvještaj o preporukama stručnjaka
21.10.2019. Novosti

Treći izvještaj o preporukama stručnjaka

Objavljen treći Izvještaj o danim preporukama za Zadarsku županiju

Više
Najava Okruglog stola
16.10.2019. Hercegovačko-neretvanska županija

Najava Okruglog stola

Poziv na Okrugli stol u sklopu provedbe projekta PESCAR

Više

Mjerne postaje

PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida
Ninski Stanovi PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 15,7 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 90,5 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 23.10.2019. 04:00
Baštica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 12,9 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 88,8 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 23.10.2019. 04:00
Baštica Kašić PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 12,2 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 93,6 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 23.10.2019. 04:00
Nova Baštica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 9,1 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 93,9 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 23.10.2019. 04:00
Jankolovica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 11,3 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 99,5 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 23.10.2019. 04:00
Dugi Otok PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 17,5 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 94,8 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 23.10.2019. 04:00
PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida
Zavala PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 5,9 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 95,8 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 23.10.2019. 04:00