Projekt PESCAR:
Pesticide Control and Reduction

Projekt PESCAR – Pesticide Control and Reduction je jedan od projekata prekogranične suradnje kojim se želi zaštititi okoliš te potaknuti održiva upotreba prirodnih resursa. Cilj projekta jest promovirati smanjenu i ciljanu uporabu pesticida na programskom području u svrhu zaštite prirode.

Više
Projekt PESCAR: Pesticide Control and Reduction

Obavijesti

Zaštita vinograda nakon tuče - ekološka proizvodnja
04.06.2024.

Zaštita vinograda nakon tuče - ekološka proizvodnja

Obavijest br. 32/2024

Više
Zaštita vinograda nakon tuče - integrirana proizvodnja
04.06.2024.

Zaštita vinograda nakon tuče - integrirana proizvodnja

Obavijest br. 31/2024

Više
Zaštita vinograda protiv sive plijesni i moljca – Ekološka proizvodnja
29.05.2024.

Zaštita vinograda protiv sive plijesni i moljca – Ekološka proizvodnja

Obavijest br. 30/2024

Više

Mjerne postaje

PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida
Ninski Stanovi PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Murvica Gornja PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 18,1 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 75,2 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 14.06.2024. 07:00
Baštica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 19,1 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 66,8 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 14.06.2024. 07:00
Baštica Kašić PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 19,4 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 66,9 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 14.06.2024. 07:00
Nova Baštica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 14,9 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 85,3 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 14.06.2024. 07:00
Smilčić PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 18,5 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 68,7 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 14.06.2024. 07:00
Nadin PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 19,5 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 59,8 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 14.06.2024. 07:00
Jankolovica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 18,2 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 78,0 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 14.06.2024. 07:00
Dugi Otok PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 29,2 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 49,1 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 14.06.2024. 07:00
Korlat PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 17,1 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 68,6 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 14.06.2024. 07:00
Ugljan PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 128,9 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 94,6 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 14.06.2024. 07:00
Pag PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 20,2 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 61,2 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 14.06.2024. 07:00
Bila Vlaka (Stankovci) PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 18,5 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 62,7 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 14.06.2024. 07:00