Projekt PESCAR:
Pesticide Control and Reduction

Projekt PESCAR – Pesticide Control and Reduction je jedan od projekata prekogranične suradnje kojim se želi zaštititi okoliš te potaknuti održiva upotreba prirodnih resursa. Cilj projekta jest promovirati smanjenu i ciljanu uporabu pesticida na programskom području u svrhu zaštite prirode.

Više
Projekt PESCAR: Pesticide Control and Reduction

Obavijesti

Zaštita masline od maslinove muhe
21.09.2021.

Zaštita masline od maslinove muhe

Obavijest br. 42/21

Više
Stanje maslinove muhe
17.09.2021.

Stanje maslinove muhe

Obavijest br. 41/21

Više
Zaštita masline prije berbe
27.08.2021.

Zaštita masline prije berbe

Obavijest br. 40/21

Više

Mjerne postaje

PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida
Ninski Stanovi PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 17,1 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 86,0 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 22.10.2021. 14:00
Murvica Gornja PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 16,2 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 91,8 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 22.10.2021. 14:00
Baštica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 16,2 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 85,8 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 22.10.2021. 14:00
Baštica Kašić PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 15,1 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 90,7 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 22.10.2021. 14:00
Nova Baštica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 16,1 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 90,4 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 22.10.2021. 14:00
Smilčić PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 14,8 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 100,0 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 22.10.2021. 14:00
Nadin PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 15,6 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 91,5 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 22.10.2021. 14:00
Jankolovica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 15,8 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 85,0 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 22.10.2021. 14:00
Dugi Otok PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 16,8 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 94,7 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 22.10.2021. 14:00
Korlat PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Ugljan PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 17,0 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 97,0 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 22.10.2021. 14:00
Pag PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida
Prozor PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida / PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida /
Hutovo PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 20,4 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 67,8 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 22.10.2021. 14:00
Trijebanj PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 19,4 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 66,7 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 22.10.2021. 14:00
Lisičići PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 13,9 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 99,3 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 22.10.2021. 14:00
Jablanica PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 15,5 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 96,2 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 22.10.2021. 14:00
Zavala PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 20,3 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 72,3 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 22.10.2021. 14:00
Jasoć PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 20,5 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 67,3 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 22.10.2021. 14:00
Ograđenik PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 19,7 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 66,4 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 22.10.2021. 14:00
Mostar PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 21,9 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 59,6 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 22.10.2021. 14:00
Blizanci PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 21,0 °C PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 63,2 % PESCAR Pesticide Control and Reduction: kontrolirana upotreba pesticida 22.10.2021. 14:00