Preporuka br. 7 za Zadarsku županiju

Vinogradi su, ovisno o sorti i području, u fazi vunastog pupa. Preporuka je od sada pa na dalje obaviti zaštitu kombinacijom bakrenog i sumpornog preparata. Na raspolaganju su slijedeći bakreni preparati:

-       Nordox 75 WG, 0,1 – 0,15%,

-          Kupropin WP, 0,3 – 0,75%

-          Rame Caffaro WP, 0,4 – 0,8%,

-          Neoram WG, 0,2 – 0,3%

-          Champion 50 WG, 0,2 – 0,25% 

-          Bordoška juha Caffaro 20 WP ili 20 WP Manica, 0,75 – 1,5%

-          Cuprablau Z, 0,3%

Što se tiče sumpornih preparata, na raspolaganju su sredstva COSAVET DF, CHROMOSUL 80, THIOVIT JET, KALINOSUL 80 WG, KOSSAN WG, KUMULUS DF, SULGRAN, SULFOLAC 80 WG, SUMPOR SC-80, BRIMFLO SC, SUMPOR WG-80, MICROTHIOL SPECIAL DISPERS.

Doza (ne koncentracija!) sumpornih preparata je 3 – 4 kg/ha, ali napominjemo da u vinogradima gdje je bilo problema sa pepelnicom u prethodnoj godini, doza može ići i 6 – 8 kg/ha.

Sva navedena sredstva dozvoljena su i u ekološkoj proizvodnji.