Obavijest br. 32/2024

Jučer smo u nekim dijelovima Županije imali tuču koja je naštetila pojedinim vinogradima. Da bi se urod maksimalno očuvao, potrebno je odmah iza kiše provesti zaštitu. Predlažemo redovnu zaštitu protiv plamenjače i pepelnice u koju će se dodati botriticidi, ili zaseban tretman sa botriticidima uz dodatak bakrenog sredstva, može i samo u zonu grozda:

 • Bacillus amyloliquefciens – TAEGRO, 0,375 kg/ha
 • Bacillus subtilis - SERENADE ASO, 8 l/ha

Navedena dva sredstva mogu se miješati sa bakrenim sredstvima

Na raspolaganju su još:

 • Bacillus amyloliquefciens – SERIFEL, 0,5 kg/ha
 • Bacillus subtilis - FUNGISEI, 3 l/ha
 • Trichoderma artroviridae – VINTEC, 0,2 kg/ha
 • Pythium oligandrum – POLYVERSUM, 0,3 kg/ha
 • Kalij hidrogen karbonat – KARBICURE, 5 kg/ha (primjena širom)

Bakrena sredstva uz botriticid (TAEGRO, SERENADE ASO):

 • Nordox 75 WG, 0,1 – 0,15%,
 • Neoram WG, 0,2 – 0,3%¸
 • Cuprablau Z, 0,3%
 • Kupropin WP, 0,3 – 0,75%
 • Rame Caffaro WP, 0,4 – 0,8%,
 • Champion 50 WG, 0,2 – 0,25% 
 • Bordoška juha Caffaro 20 WP ili 20 WP Manica, 0,75 – 1,5%