Preporuka br. 46 za Zadarsku županiju

Na praktički cijelom području Zadarske županije bilježe se veći ulovi maslinove muhe. Vremenski uvjeti kakvi jesu točno odgovaraju pojavi muhe, a time i njenim štetama. Vjerojatno je većina maslinara već primijenila mjere zaštite, kako u ekološkoj tako i u integriranoj proizvodnji. Ipak, još uvijek treba obratiti pozornost i obaviti zaštitu tamo gdje nije išla duže vrijeme, a dovoljno na vrijeme kako bi se ispoštovala karenca. Šteta je prvenstveno moguća na sortama krupnijeg ploda (Oblica, Ascolana tenera), ali u slučaju jačeg napada štete mogu biti velika i na sorta sitnijeg ploda.

Još jednom ponavljamo što imamo na raspolaganju:

Kemijske mjere – integrirana proizvodnja:

  • Fosmet (IMIDAN) 1,5 kg/ha (0,15 %), K = 21 d
  • Deltametrin (DECIS 2,5) 0,4 – 0,7 l/ha (0,04 – 0,07 %), K = 7 d
  • Deltametrin (DECIS 100) 0,15 l/ha (0,04 – 0,07 %), K = 7 d

Paziti na karencu kod stolnih sorti koje će se brati za jelo!

Kemijske mjere – ekološka proizvodnja:

  • Spinosad + atraktant (SUCCES BAIT) 1,5 l/ha (0,15 %), K = 14 d, prskanje samo jedne trake svaki drugi red, ili samo po jedne grane na stablu

Biotehničke mjere

  • Lovke MAGNET OLI, ECO TRAP, cca 1 lovka na svakih 1 – 2 stabla
  • KAOLINSKA GLINA cca 3 – 5 kg/100 l vode, ponoviti nakon 15 – 20 dana, odnosno nakon eventualne kiše i ispiranja.