Obavijest br. 23/2023

Izrazito kišno vrijeme pogoduje razvoju plamenjače (Phytophthora infestans)  krumpir te su već zabilježene i prvi simptomi bolesti i štete. Krumpir je u fazi intenzivnog porasta i vrlo je osjetljiv na plamenjaču. Zbog velikih količina oborina tlo je mokro i nije lako niti ući u usjev i izvršiti zaštitu. Osim plamenjače, vrlo opasna bolest je i koncentrična pjegavost (Alternaria solani).

Zaštitu sada treba planirati jednim od manje ili više sistemičnih dvo ili jedno komponentnih sredstava za zaštitu.

Za zaštitu od plamenjače na raspolaganju su:

- Mandipropamid (REVUS), 0,6 l/ha

- dimetomorf + amektokradin (ORVEGO), 0,8 l/ha

- metalaksil M + bakar (RIDOMIL GOLD R), 5 kg/ha

- oksatiapiprolin (ZORVEC ENICADE), 0 15 l/ha

- zoksamid + cimoksanil (REBOOT), 0,45 kg/ha

- propamokarb + fluopikolid (INFINITO), 1,5 l/ha

- amisulbrom (LEIMAY), 0,5 l/ha.

- Ciazofamid (RANMAN / RANMAN TOP), 0,2 / 0,5 l/ha

- Fluazinam (SHIRLAN, SHAKAL), 0,4 l/ha

Za zaštitu protiv koncentrične pjegavosti na raspolaganu su:

- Azoksistrobin (ORTIVA), 0,5 l/ha

- Boskalid + piraklostrobin (SIGNUM), 0,25 kg/ha

- Fluksapiroksad + difenkonazol (SERCADIS PLUS), 0,75 l/ha

- Difenkonazol (ARGO, NARITA), 0,5 l/ha

Zaštita se može kombinirati sa insekticidima za zaštitu od štetnika, iako zlaticu ne primjećujemo u velikoj mjeri.

Uputno je dodati i neki od preparata na bazi aminokiselina.

U ekološkoj proizvodnji moguće je koristiti i sredstva na osnovi bakra.

Prskati uvijek preventivno, dakle prije infekcije i pojave simptoma i pred kišu ili neposredno iza ukoliko tretman prije kiše nije bio moguć.

Prednost dati preparatima sa dvije djelatne tvari iz različitih skupina, i sredstva koristiti naizmjenice a ne ponavljati isto sredstvo više puta kako ne bi došlo do razvoja rezistencije!