Projekt PESCAR - Pesticide Control and Reduction nastavlja s uspješnom provedbom

          U organizaciji Hrvatskog društva biljne zaštite i Agronomskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu Opatija je bila domaćin 62. Seminara biljne zaštite. Od 6. do 9. veljače 2019. godine više od 700 stručnjaka s područja zaštite bilja sudjelovalo je na brojnim prezentacijama i okruglim stolovima.

    Projektni partner Sveučilište u Zadru predstavilo je projekt PESCAR – Pesticide Control and Reduction kroz prezentaciju na temu: „Doprinos uspostavljanju sustava prognoze štetnih organizama u Republici Hrvatskoj“. Zainteresiranu stručnu javnost upoznali su s ciljevima projekta, metodama za uspostavljanje prognoze pojave štetnika i bolesti na ključnim kulturama u Zadarskoj županiji. Između ostalog, rečeno je kako se evaluacija provedbe i edukacija proizvođača koji koriste sredstva za zaštitu bilja najbolje može provesti uzimanjem uzoraka tla i biljnog materijala, te utvrđivanjem ostataka pesticida. „Možemo reći kako smo pozitivno iznenađeni dobivenim rezultatima.“ – istaknula je gđa Magdalena Baričević, tehnička suradnica na projektu PESCAR o provedenim laboratorijskim analizama na 139 uzoraka tla i plodova prikupljenih na raznim lokacijama Zadarske županije.

            54. hrvatski simpozij agronoma, odnosno 14. međunarodni simpozij agronoma održan je u Vodicama od 17. do 22. veljače 2019. godine s ciljem upoznavanja stručne i šire javnosti s rezultatima najnovijih istraživanja kako bi se ona što kvalitetnije primijenila u poljoprivrednoj proizvodnji.

            Doc. dr. sc. Tomislav Kos, edukacijski koordinator na projektu PESCAR sudjelovao je na okruglom stolu: „Mathematical modeling in plant production“ gdje se raspravljalo o podacima, modeliranju i primjeni matematike u istraživanjima u bilinogojstvu. „Dio ovog okruglog stola odnosio se i na aktivnosti koje se provode u projektu PESCAR, a nisu usko vezane uz modeliranje, ali jesu uz primjenu modeliranja u prognoziranju štetnih organizama“, naveo je doc. dr. sc. Tomislav Kos.

            Projekt PESCAR detaljnije je predstavljen kroz rad naslova: „Jačanje prognoze pojave maslinine muhe uspostavljanjem mreže agrometeoroloških postaja u Zadarskoj županiji.“ Naime, maslina (Olea europea L.) gospodarski je značajna kultura mediteranskog podneblja, a maslinina muha (Bactrocera Daculus oleae) uzrokuje gospodarsku štetu na pojedinim lokalitetima. Štete je moguće predvidjeti pravovremenom prognozom leta odraslih oblika postavljanjem žutih ljepljivih ploča. Pojavnost štete usko je vezana uz temperature,  količinu i raspored oborina na pojedinim lokacijama, što još više govori o važnosti projekta PESCAR – Pesticide Control and Reduction kroz koji je u Zadarskoj županiji postavljeno 10 agrometeoroloških postaja te vizualne stanice – vizualne žute ploče i feromonske lovke.

            Na kraju je zaključeno kako nova istraživanja daju alternativu i zajedno s postojećim tehnologijama moguće napretke za voćarstvo u Republici Hrvatskoj kao i poticanje novih tehnologija u voćarstvu, zaštiti voćaka protiv bolesti, štetnika i korova, klimatskim promjenama i sl.

            Članovi projektnog tima PESCAR sa Sveučilišta u Zadru također su sudjelovali i na 4. Festivalu maslina u Zagrebu koji ima za cilj „približavanje“ masline i proizvoda od masline. Osim prezentacija najboljih ulja, na Stručnom skupu su prikazane teme o kvaliteti maslinova ulja, agrotehničke novosti u uzgoju i zaštiti maslina i dr.

Projekt PESCAR – Pesticide Control and Reduction financira se iz Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 601.639,26 EUR od čega sufinanciranje sredstvima EU iznosi 511.393,35 EUR-a, odnosno 85%. Nositelj projekta je Zadarska županija, a partneri na projektu su Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanske županije, Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Sveučilište u Zadru i Zavod za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke. Glavni cilj projekta PESCAR je promovirati smanjenu i ciljanu uporabu pesticida na području Zadarske županije u HR i Hercegovačko – neretvanske i Zapadnohercegovačke županije u BiH u svrhu zaštite prirode.